هتل bel Aire Resort Phuket

دو تخته 81,100,000 تومان
یک تخته 88,400,000 تومان
نفر سوم 81,600,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Jiraporn Hill

دو تخته 81,600,000 تومان
یک تخته 89,400,000 تومان
نفر سوم 83,200,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 85,800,000 تومان
یک تخته 97,700,000 تومان
نفر سوم 86,800,000 تومان
کودک بدون تخت 78,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 85,800,000 تومان
یک تخته 97,700,000 تومان
نفر سوم 86,800,000 تومان
کودک بدون تخت 78,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour

دو تخته 87,900,000 تومان
یک تخته 101,900,000 تومان
نفر سوم 89,400,000 تومان
کودک بدون تخت 79,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Citrus Patong

دو تخته 88,400,000 تومان
یک تخته 102,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 79,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Patong

دو تخته 89,400,000 تومان
یک تخته 105,000,000 تومان
نفر سوم 89,400,000 تومان
کودک بدون تخت 80,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 90,500,000 تومان
یک تخته 107,100,000 تومان
نفر سوم 97,200,000 تومان
کودک بدون تخت 80,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 91,000,000 تومان
یک تخته 108,100,000 تومان
نفر سوم 91,000,000 تومان
کودک بدون تخت 80,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket (Deluxe)

دو تخته 93,100,000 تومان
یک تخته 112,300,000 تومان
نفر سوم 93,100,000 تومان
کودک بدون تخت 81,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 95,700,000 تومان
یک تخته 117,500,000 تومان
نفر سوم 95,700,000 تومان
کودک بدون تخت 82,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket (DLX Seaview)

دو تخته 95,700,000 تومان
یک تخته 117,500,000 تومان
نفر سوم 95,700,000 تومان
کودک بدون تخت 82,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong (Superior)

دو تخته 97,200,000 تومان
یک تخته 121,100,000 تومان
نفر سوم 97,200,000 تومان
کودک بدون تخت 83,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket (Deluxe)

دو تخته 99,300,000 تومان
یک تخته 124,800,000 تومان
نفر سوم 99,300,000 تومان
کودک بدون تخت 84,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل burasari phuket

دو تخته 99,300,000 تومان
یک تخته 124,800,000 تومان
نفر سوم 99,300,000 تومان
کودک بدون تخت 84,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong (DLX Poolview)

دو تخته 99,800,000 تومان
یک تخته 126,300,000 تومان
نفر سوم 99,800,000 تومان
کودک بدون تخت 84,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort (Premier Deluxe)

دو تخته 100,900,000 تومان
یک تخته 127,900,000 تومان
نفر سوم 100,900,000 تومان
کودک بدون تخت 84,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 101,900,000 تومان
یک تخته 130,000,000 تومان
نفر سوم 101,900,000 تومان
کودک بدون تخت 85,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket (Poolview)

دو تخته 102,400,000 تومان
یک تخته 131,000,000 تومان
نفر سوم 102,400,000 تومان
کودک بدون تخت 85,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland resort phuket (Deluxe)

دو تخته 102,900,000 تومان
یک تخته 132,100,000 تومان
نفر سوم 102,900,000 تومان
کودک بدون تخت 85,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Crest Resort & Pool Villa

دو تخته 102,900,000 تومان
یک تخته 132,100,000 تومان
نفر سوم 102,900,000 تومان
کودک بدون تخت 85,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Social (Millennium Patong)

دو تخته 103,500,000 تومان
یک تخته 133,100,000 تومان
نفر سوم 103,500,000 تومان
کودک بدون تخت 85,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach (Premier Comfy)

دو تخته 106,100,000 تومان
یک تخته 138,300,000 تومان
نفر سوم 106,100,000 تومان
کودک بدون تخت 86,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland resort phuket (DLX Poolview)

دو تخته 106,100,000 تومان
یک تخته 138,300,000 تومان
نفر سوم 106,100,000 تومان
کودک بدون تخت 86,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach (Ocean)

دو تخته 107,600,000 تومان
یک تخته 141,400,000 تومان
نفر سوم 107,600,000 تومان
کودک بدون تخت 87,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Dinso Resort & Villas

دو تخته 111,300,000 تومان
یک تخته 148,700,000 تومان
نفر سوم 111,300,000 تومان
کودک بدون تخت 88,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 111,300,000 تومان
یک تخته 148,700,000 تومان
نفر سوم 111,300,000 تومان
کودک بدون تخت 88,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل centara grand phuket (Deluxe)

دو تخته 117,000,000 تومان
یک تخته 160,100,000 تومان
نفر سوم 117,000,000 تومان
کودک بدون تخت 91,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل thavorn beach village

دو تخته 117,500,000 تومان
یک تخته 161,200,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 91,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Phuket

دو تخته 120,100,000 تومان
یک تخته 166,400,000 تومان
نفر سوم 120,100,000 تومان
کودک بدون تخت 92,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mandarava resrot

دو تخته 121,700,000 تومان
یک تخته 169,500,000 تومان
نفر سوم 121,700,000 تومان
کودک بدون تخت 93,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pullman Arcadia Karon (SUP Garden)

دو تخته 124,300,000 تومان
یک تخته 174,700,000 تومان
نفر سوم 124,300,000 تومان
کودک بدون تخت 94,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 127,900,000 تومان
یک تخته 182,000,000 تومان
نفر سوم 127,900,000 تومان
کودک بدون تخت 95,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pullman Arcadia Karon (DLX Seaview)

دو تخته 136,200,000 تومان
یک تخته 198,600,000 تومان
نفر سوم 136,200,000 تومان
کودک بدون تخت 98,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-12-28
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1403-01-09
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت