هتل bel Aire Resort Phuket

دو تخته 79,100,000 تومان
یک تخته 86,400,000 تومان
نفر سوم 79,600,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Jiraporn Hill

دو تخته 79,600,000 تومان
یک تخته 87,400,000 تومان
نفر سوم 81,200,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 83,800,000 تومان
یک تخته 95,700,000 تومان
نفر سوم 84,800,000 تومان
کودک بدون تخت 76,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 83,800,000 تومان
یک تخته 95,700,000 تومان
نفر سوم 84,800,000 تومان
کودک بدون تخت 76,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour

دو تخته 85,900,000 تومان
یک تخته 99,900,000 تومان
نفر سوم 87,400,000 تومان
کودک بدون تخت 77,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Citrus Patong

دو تخته 86,400,000 تومان
یک تخته 100,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 77,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Patong

دو تخته 87,400,000 تومان
یک تخته 103,000,000 تومان
نفر سوم 87,400,000 تومان
کودک بدون تخت 78,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 88,500,000 تومان
یک تخته 105,100,000 تومان
نفر سوم 95,200,000 تومان
کودک بدون تخت 78,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 89,000,000 تومان
یک تخته 106,100,000 تومان
نفر سوم 89,000,000 تومان
کودک بدون تخت 78,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket (Deluxe)

دو تخته 91,100,000 تومان
یک تخته 110,300,000 تومان
نفر سوم 91,100,000 تومان
کودک بدون تخت 79,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 93,700,000 تومان
یک تخته 115,500,000 تومان
نفر سوم 93,700,000 تومان
کودک بدون تخت 80,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket (DLX Seaview)

دو تخته 93,700,000 تومان
یک تخته 115,500,000 تومان
نفر سوم 93,700,000 تومان
کودک بدون تخت 80,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong (Superior)

دو تخته 95,200,000 تومان
یک تخته 119,100,000 تومان
نفر سوم 95,200,000 تومان
کودک بدون تخت 81,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل burasari phuket

دو تخته 97,300,000 تومان
یک تخته 122,800,000 تومان
نفر سوم 97,300,000 تومان
کودک بدون تخت 82,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket (Deluxe)

دو تخته 97,300,000 تومان
یک تخته 122,800,000 تومان
نفر سوم 97,300,000 تومان
کودک بدون تخت 82,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong (DLX Poolview)

دو تخته 97,800,000 تومان
یک تخته 124,300,000 تومان
نفر سوم 97,800,000 تومان
کودک بدون تخت 82,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort (Premier Deluxe)

دو تخته 98,900,000 تومان
یک تخته 125,900,000 تومان
نفر سوم 98,900,000 تومان
کودک بدون تخت 82,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 99,900,000 تومان
یک تخته 128,000,000 تومان
نفر سوم 99,900,000 تومان
کودک بدون تخت 83,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket (Poolview)

دو تخته 100,400,000 تومان
یک تخته 129,000,000 تومان
نفر سوم 100,400,000 تومان
کودک بدون تخت 83,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Crest Resort & Pool Villa

دو تخته 100,900,000 تومان
یک تخته 130,100,000 تومان
نفر سوم 100,900,000 تومان
کودک بدون تخت 83,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland resort phuket (Deluxe)

دو تخته 100,900,000 تومان
یک تخته 130,100,000 تومان
نفر سوم 100,900,000 تومان
کودک بدون تخت 83,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Social (Millennium Patong)

دو تخته 101,500,000 تومان
یک تخته 131,100,000 تومان
نفر سوم 101,500,000 تومان
کودک بدون تخت 83,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach (Premier Comfy)

دو تخته 104,100,000 تومان
یک تخته 136,300,000 تومان
نفر سوم 104,100,000 تومان
کودک بدون تخت 84,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland resort phuket (DLX Poolview)

دو تخته 104,100,000 تومان
یک تخته 136,300,000 تومان
نفر سوم 104,100,000 تومان
کودک بدون تخت 84,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach (Ocean)

دو تخته 105,600,000 تومان
یک تخته 139,400,000 تومان
نفر سوم 105,600,000 تومان
کودک بدون تخت 85,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Dinso Resort & Villas

دو تخته 109,300,000 تومان
یک تخته 146,700,000 تومان
نفر سوم 109,300,000 تومان
کودک بدون تخت 86,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 109,300,000 تومان
یک تخته 146,700,000 تومان
نفر سوم 109,300,000 تومان
کودک بدون تخت 86,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل centara grand phuket (Deluxe)

دو تخته 115,000,000 تومان
یک تخته 158,100,000 تومان
نفر سوم 115,000,000 تومان
کودک بدون تخت 89,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل thavorn beach village

دو تخته 115,500,000 تومان
یک تخته 159,200,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 89,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Phuket

دو تخته 118,100,000 تومان
یک تخته 164,400,000 تومان
نفر سوم 118,100,000 تومان
کودک بدون تخت 90,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mandarava resrot

دو تخته 119,700,000 تومان
یک تخته 167,500,000 تومان
نفر سوم 119,700,000 تومان
کودک بدون تخت 91,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pullman Arcadia Karon (SUP Garden)

دو تخته 122,300,000 تومان
یک تخته 172,700,000 تومان
نفر سوم 122,300,000 تومان
کودک بدون تخت 92,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 125,900,000 تومان
یک تخته 180,000,000 تومان
نفر سوم 125,900,000 تومان
کودک بدون تخت 93,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pullman Arcadia Karon (DLX Seaview)

دو تخته 134,200,000 تومان
یک تخته 196,600,000 تومان
نفر سوم 134,200,000 تومان
کودک بدون تخت 96,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1403-01-06
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1403-01-15
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت