هتل bel Aire Resort Phuket

دو تخته 69,100,000 تومان
یک تخته 76,400,000 تومان
نفر سوم 69,600,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Jiraporn Hill

دو تخته 69,600,000 تومان
یک تخته 77,400,000 تومان
نفر سوم 71,200,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 73,800,000 تومان
یک تخته 85,700,000 تومان
نفر سوم 74,800,000 تومان
کودک بدون تخت 66,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 73,800,000 تومان
یک تخته 85,700,000 تومان
نفر سوم 74,800,000 تومان
کودک بدون تخت 66,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour

دو تخته 75,900,000 تومان
یک تخته 89,900,000 تومان
نفر سوم 77,400,000 تومان
کودک بدون تخت 67,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Citrus Patong

دو تخته 76,400,000 تومان
یک تخته 90,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 67,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Patong

دو تخته 77,400,000 تومان
یک تخته 93,000,000 تومان
نفر سوم 77,400,000 تومان
کودک بدون تخت 68,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 78,500,000 تومان
یک تخته 95,100,000 تومان
نفر سوم 85,200,000 تومان
کودک بدون تخت 68,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 79,000,000 تومان
یک تخته 96,100,000 تومان
نفر سوم 79,000,000 تومان
کودک بدون تخت 68,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket (Deluxe)

دو تخته 81,100,000 تومان
یک تخته 100,300,000 تومان
نفر سوم 81,100,000 تومان
کودک بدون تخت 69,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 83,700,000 تومان
یک تخته 105,500,000 تومان
نفر سوم 83,700,000 تومان
کودک بدون تخت 70,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket (DLX Seaview)

دو تخته 83,700,000 تومان
یک تخته 105,500,000 تومان
نفر سوم 83,700,000 تومان
کودک بدون تخت 70,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong (Superior)

دو تخته 85,200,000 تومان
یک تخته 109,100,000 تومان
نفر سوم 85,200,000 تومان
کودک بدون تخت 71,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل burasari phuket

دو تخته 87,300,000 تومان
یک تخته 112,800,000 تومان
نفر سوم 87,300,000 تومان
کودک بدون تخت 72,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket (Deluxe)

دو تخته 87,300,000 تومان
یک تخته 112,800,000 تومان
نفر سوم 87,300,000 تومان
کودک بدون تخت 72,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong (DLX Poolview)

دو تخته 87,800,000 تومان
یک تخته 114,300,000 تومان
نفر سوم 87,800,000 تومان
کودک بدون تخت 72,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort (Premier Deluxe)

دو تخته 88,900,000 تومان
یک تخته 115,900,000 تومان
نفر سوم 88,900,000 تومان
کودک بدون تخت 72,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 89,900,000 تومان
یک تخته 118,000,000 تومان
نفر سوم 89,900,000 تومان
کودک بدون تخت 73,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket (Poolview)

دو تخته 90,400,000 تومان
یک تخته 119,000,000 تومان
نفر سوم 90,400,000 تومان
کودک بدون تخت 73,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Crest Resort & Pool Villa

دو تخته 90,900,000 تومان
یک تخته 120,100,000 تومان
نفر سوم 90,900,000 تومان
کودک بدون تخت 73,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland resort phuket (Deluxe)

دو تخته 90,900,000 تومان
یک تخته 120,100,000 تومان
نفر سوم 90,900,000 تومان
کودک بدون تخت 73,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Social (Millennium Patong)

دو تخته 91,500,000 تومان
یک تخته 121,100,000 تومان
نفر سوم 91,500,000 تومان
کودک بدون تخت 73,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland resort phuket (DLX Poolview)

دو تخته 94,100,000 تومان
یک تخته 126,300,000 تومان
نفر سوم 94,100,000 تومان
کودک بدون تخت 74,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach (Premier Comfy)

دو تخته 94,100,000 تومان
یک تخته 126,300,000 تومان
نفر سوم 94,100,000 تومان
کودک بدون تخت 74,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach (Ocean)

دو تخته 95,600,000 تومان
یک تخته 129,400,000 تومان
نفر سوم 95,600,000 تومان
کودک بدون تخت 75,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Dinso Resort & Villas

دو تخته 99,300,000 تومان
یک تخته 136,700,000 تومان
نفر سوم 99,300,000 تومان
کودک بدون تخت 76,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 99,300,000 تومان
یک تخته 136,700,000 تومان
نفر سوم 99,300,000 تومان
کودک بدون تخت 76,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل centara grand phuket (Deluxe)

دو تخته 105,000,000 تومان
یک تخته 148,100,000 تومان
نفر سوم 105,000,000 تومان
کودک بدون تخت 79,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل thavorn beach village

دو تخته 105,500,000 تومان
یک تخته 149,200,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 79,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Phuket

دو تخته 108,100,000 تومان
یک تخته 154,400,000 تومان
نفر سوم 108,100,000 تومان
کودک بدون تخت 80,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mandarava resrot

دو تخته 109,700,000 تومان
یک تخته 157,500,000 تومان
نفر سوم 109,700,000 تومان
کودک بدون تخت 81,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pullman Arcadia Karon (SUP Garden)

دو تخته 112,300,000 تومان
یک تخته 162,700,000 تومان
نفر سوم 112,300,000 تومان
کودک بدون تخت 82,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 115,900,000 تومان
یک تخته 170,000,000 تومان
نفر سوم 115,900,000 تومان
کودک بدون تخت 83,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pullman Arcadia Karon (DLX Seaview)

دو تخته 124,200,000 تومان
یک تخته 186,600,000 تومان
نفر سوم 124,200,000 تومان
کودک بدون تخت 86,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1403-01-08
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1403-01-17
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت