هتل grand day night

دو تخته 60,000,000 تومان
یک تخته 66,500,000 تومان
نفر سوم 61,700,000 تومان
کودک بدون تخت 56,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Phupaya Resort

دو تخته 61,100,000 تومان
یک تخته 68,700,000 تومان
نفر سوم 61,700,000 تومان
کودک بدون تخت 56,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Welcome Plaza

دو تخته 61,700,000 تومان
یک تخته 69,800,000 تومان
نفر سوم 61,700,000 تومان
کودک بدون تخت 56,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل beston pattaya

دو تخته 61,700,000 تومان
یک تخته 69,800,000 تومان
نفر سوم 61,700,000 تومان
کودک بدون تخت 56,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mountain Beach pattaya

دو تخته 62,700,000 تومان
یک تخته 71,900,000 تومان
نفر سوم 67,100,000 تومان
کودک بدون تخت 57,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mood (A One Star)

دو تخته 63,300,000 تومان
یک تخته 73,000,000 تومان
نفر سوم 63,300,000 تومان
کودک بدون تخت 57,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Sunshine residence

دو تخته 63,300,000 تومان
یک تخته 73,000,000 تومان
نفر سوم 65,400,000 تومان
کودک بدون تخت 57,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل asia pattaya

دو تخته 63,800,000 تومان
یک تخته 74,100,000 تومان
نفر سوم 65,400,000 تومان
کودک بدون تخت 57,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis pattaya

دو تخته 64,400,000 تومان
یک تخته 75,200,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 57,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل sunbeam pattaya

دو تخته 64,400,000 تومان
یک تخته 75,200,000 تومان
نفر سوم 65,400,000 تومان
کودک بدون تخت 57,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Heeton Concept (Mercure pattaya)

دو تخته 65,400,000 تومان
یک تخته 77,300,000 تومان
نفر سوم 67,100,000 تومان
کودک بدون تخت 58,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pattaya Seaview

دو تخته 66,000,000 تومان
یک تخته 78,400,000 تومان
نفر سوم 69,800,000 تومان
کودک بدون تخت 58,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Jomtien Palm Beach

دو تخته 66,000,000 تومان
یک تخته 78,400,000 تومان
نفر سوم 67,100,000 تومان
کودک بدون تخت 58,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Centara Nova

دو تخته 66,000,000 تومان
یک تخته 78,400,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 58,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Pattaya

دو تخته 67,100,000 تومان
یک تخته 80,600,000 تومان
نفر سوم 69,800,000 تومان
کودک بدون تخت 59,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل vista pattaya

دو تخته 67,600,000 تومان
یک تخته 81,600,000 تومان
نفر سوم 68,100,000 تومان
کودک بدون تخت 59,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل A One New wing

دو تخته 68,700,000 تومان
یک تخته 83,800,000 تومان
نفر سوم 69,800,000 تومان
کودک بدون تخت 59,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Garden Seaview

دو تخته 69,200,000 تومان
یک تخته 84,900,000 تومان
نفر سوم 69,200,000 تومان
کودک بدون تخت 59,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل season five pattaya

دو تخته 69,200,000 تومان
یک تخته 84,900,000 تومان
نفر سوم 69,800,000 تومان
کودک بدون تخت 59,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل black woods pattaya

دو تخته 69,200,000 تومان
یک تخته 84,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 59,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Aya Boutique

دو تخته 70,300,000 تومان
یک تخته 87,000,000 تومان
نفر سوم 70,300,000 تومان
کودک بدون تخت 60,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Grand Palazzo

دو تخته 70,300,000 تومان
یک تخته 87,000,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 60,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the bay view

دو تخته 70,800,000 تومان
یک تخته 88,100,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 60,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل a one royal cruise

دو تخته 70,800,000 تومان
یک تخته 88,100,000 تومان
نفر سوم 70,800,000 تومان
کودک بدون تخت 60,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل garden cliff resort pattaya

دو تخته 71,900,000 تومان
یک تخته 90,300,000 تومان
نفر سوم 73,000,000 تومان
کودک بدون تخت 60,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل The Sanctuary pattaya

دو تخته 72,500,000 تومان
یک تخته 91,400,000 تومان
نفر سوم 72,500,000 تومان
کودک بدون تخت 61,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mercure pattaya ocean

دو تخته 75,200,000 تومان
یک تخته 96,800,000 تومان
نفر سوم 75,200,000 تومان
کودک بدون تخت 62,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Siam Bayshore

دو تخته 76,200,000 تومان
یک تخته 98,900,000 تومان
نفر سوم 76,200,000 تومان
کودک بدون تخت 62,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Baraquda Pattaya

دو تخته 76,200,000 تومان
یک تخته 98,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 62,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Pattaya

دو تخته 76,800,000 تومان
یک تخته 100,500,000 تومان
نفر سوم 76,800,000 تومان
کودک بدون تخت 62,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mytt beach

دو تخته 76,800,000 تومان
یک تخته 100,000,000 تومان
نفر سوم 77,900,000 تومان
کودک بدون تخت 62,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the zign pattaya

دو تخته 76,800,000 تومان
یک تخته 100,000,000 تومان
نفر سوم 76,800,000 تومان
کودک بدون تخت 62,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Arbour Residence

دو تخته 77,900,000 تومان
یک تخته 102,200,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 63,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل cape dara pattaya

دو تخته 85,400,000 تومان
یک تخته 117,300,000 تومان
نفر سوم 85,400,000 تومان
کودک بدون تخت 66,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل amari ocean

دو تخته 89,200,000 تومان
یک تخته 124,800,000 تومان
نفر سوم 89,200,000 تومان
کودک بدون تخت 67,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Royal Cliff Beach

دو تخته 91,400,000 تومان
یک تخته 129,200,000 تومان
نفر سوم 91,400,000 تومان
کودک بدون تخت 68,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avani pattaya resort

دو تخته 91,900,000 تومان
یک تخته 130,200,000 تومان
نفر سوم 91,900,000 تومان
کودک بدون تخت 68,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-12-25
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: فلای دبی
پایان سفر: 1403-01-06
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پاتایا (یوتاپائو)
ایرلاین: فلای دبی

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت