هتل bel Aire Resort Phuket

BB با صبحانه

هتل wiz pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 47,600,000 تومان
یک تخته 54,100,000 تومان
کودک با تخت 49,900,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

BB با صبحانه

هتل beston pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 51,300,000 تومان
یک تخته 61,700,000 تومان
کودک با تخت 52,500,000 تومان
کودک بدون تخت 44,600,000 تومان

هتل Citrus Patong

BB با صبحانه

هتل grand day night

BB با صبحانه
دو تخته 52,300,000 تومان
یک تخته 63,600,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 44,900,000 تومان

هتل ashlee Hub Patong Phuket

BB با صبحانه

هتل Aiyara Grand

BB با صبحانه
دو تخته 53,200,000 تومان
یک تخته 65,400,000 تومان
کودک با تخت 55,200,000 تومان
کودک بدون تخت 45,200,000 تومان

هتل Best Western Patong

BB با صبحانه

هتل Heeton concept

BB با صبحانه
دو تخته 55,000,000 تومان
یک تخته 69,000,000 تومان
کودک با تخت 57,500,000 تومان
کودک بدون تخت 45,900,000 تومان

هتل fishermens Harbour

BB با صبحانه

هتل pattaya sea view

BB با صبحانه
دو تخته 55,400,000 تومان
یک تخته 69,700,000 تومان
کودک با تخت 59,000,000 تومان
کودک بدون تخت 46,200,000 تومان

هتل fishermens Harbour

BB با صبحانه

هتل A One New wing

BB با صبحانه
دو تخته 55,900,000 تومان
یک تخته 70,800,000 تومان
کودک با تخت 58,800,000 تومان
کودک بدون تخت 46,200,000 تومان

هتل royal Paradise Phuket

BB با صبحانه

هتل vista pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 59,200,000 تومان
یک تخته 77,500,000 تومان
کودک با تخت 61,500,000 تومان
کودک بدون تخت 47,400,000 تومان

هتل duangjitt Resort

BB با صبحانه

هتل black woods pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 60,600,000 تومان
یک تخته 80,300,000 تومان
کودک با تخت 63,300,000 تومان
کودک بدون تخت 47,800,000 تومان

هتل andaman Embrace Patong Phuket

BB با صبحانه

هتل a one royal cruise

BB با صبحانه
دو تخته 60,800,000 تومان
یک تخته 80,700,000 تومان
کودک با تخت 64,100,000 تومان
کودک بدون تخت 47,900,000 تومان

هتل the nature phuket

BB با صبحانه

هتل Grand Palazzo

BB با صبحانه
دو تخته 64,600,000 تومان
یک تخته 88,300,000 تومان
کودک با تخت 68,800,000 تومان
کودک بدون تخت 49,200,000 تومان

هتل Crest Resort & Pool Villa

BB با صبحانه

هتل garden pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 64,600,000 تومان
یک تخته 88,300,000 تومان
کودک با تخت 67,400,000 تومان
کودک بدون تخت 49,200,000 تومان

هتل M Social (Millennium Patong)

BB با صبحانه

هتل Best Western Pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 67,000,000 تومان
یک تخته 93,000,000 تومان
کودک با تخت 72,200,000 تومان
کودک بدون تخت 50,100,000 تومان

هتل Dinso Resort & Villas

BB با صبحانه

هتل The Sanctuary pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 70,000,000 تومان
یک تخته 99,100,000 تومان
کودک با تخت 73,600,000 تومان
کودک بدون تخت 51,100,000 تومان

BB با صبحانه

هتل the bay view

BB با صبحانه
دو تخته 70,600,000 تومان
یک تخته 100,100,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 51,300,000 تومان

هتل grand Mercure Phuket

BB با صبحانه

هتل brighton grand pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 71,100,000 تومان
یک تخته 101,200,000 تومان
کودک با تخت 75,600,000 تومان
کودک بدون تخت 51,500,000 تومان

هتل ocean front beach

BB با صبحانه

هتل mercure pattaya ocean

BB با صبحانه
دو تخته 73,500,000 تومان
یک تخته 106,000,000 تومان
کودک با تخت 77,500,000 تومان
کودک بدون تخت 52,300,000 تومان

هتل centara grand phuket

BB با صبحانه

هتل mytt beach

BB با صبحانه
دو تخته 83,400,000 تومان
یک تخته 125,900,000 تومان
کودک با تخت 89,600,000 تومان
کودک بدون تخت 55,800,000 تومان

هتل Amari Phuket

BB با صبحانه

هتل Amari Pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 89,300,000 تومان
یک تخته 137,700,000 تومان
کودک با تخت 95,100,000 تومان
کودک بدون تخت 57,900,000 تومان

هتل pullman arcadia phuket

BB با صبحانه

هتل cape dara pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 89,600,000 تومان
یک تخته 138,200,000 تومان
کودک با تخت 95,900,000 تومان
کودک بدون تخت 58,000,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-11-02
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-11-13
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت