هتل bel Aire Resort Phuket

BB با صبحانه

هتل wiz pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 45,600,000 تومان
یک تخته 52,100,000 تومان
کودک با تخت 47,900,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

BB با صبحانه

هتل beston pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 49,300,000 تومان
یک تخته 59,700,000 تومان
کودک با تخت 50,500,000 تومان
کودک بدون تخت 42,600,000 تومان

هتل Citrus Patong

BB با صبحانه

هتل grand day night

BB با صبحانه
دو تخته 50,300,000 تومان
یک تخته 61,600,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 42,900,000 تومان

هتل ashlee Hub Patong Phuket

BB با صبحانه

هتل Aiyara Grand

BB با صبحانه
دو تخته 51,200,000 تومان
یک تخته 63,400,000 تومان
کودک با تخت 53,200,000 تومان
کودک بدون تخت 43,200,000 تومان

هتل Best Western Patong

BB با صبحانه

هتل Heeton concept

BB با صبحانه
دو تخته 53,000,000 تومان
یک تخته 67,000,000 تومان
کودک با تخت 55,500,000 تومان
کودک بدون تخت 43,900,000 تومان

هتل fishermens Harbour

BB با صبحانه

هتل pattaya sea view

BB با صبحانه
دو تخته 53,400,000 تومان
یک تخته 67,700,000 تومان
کودک با تخت 57,000,000 تومان
کودک بدون تخت 44,200,000 تومان

هتل fishermens Harbour

BB با صبحانه

هتل A One New wing

BB با صبحانه
دو تخته 53,900,000 تومان
یک تخته 68,800,000 تومان
کودک با تخت 56,800,000 تومان
کودک بدون تخت 44,200,000 تومان

هتل royal Paradise Phuket

BB با صبحانه

هتل vista pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 57,200,000 تومان
یک تخته 75,500,000 تومان
کودک با تخت 59,500,000 تومان
کودک بدون تخت 45,400,000 تومان

هتل duangjitt Resort

BB با صبحانه

هتل black woods pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 58,600,000 تومان
یک تخته 78,300,000 تومان
کودک با تخت 61,300,000 تومان
کودک بدون تخت 45,800,000 تومان

هتل andaman Embrace Patong Phuket

BB با صبحانه

هتل a one royal cruise

BB با صبحانه
دو تخته 58,800,000 تومان
یک تخته 78,700,000 تومان
کودک با تخت 62,100,000 تومان
کودک بدون تخت 45,900,000 تومان

هتل the nature phuket

BB با صبحانه

هتل Grand Palazzo

BB با صبحانه
دو تخته 62,600,000 تومان
یک تخته 86,300,000 تومان
کودک با تخت 66,800,000 تومان
کودک بدون تخت 47,200,000 تومان

هتل Crest Resort & Pool Villa

BB با صبحانه

هتل garden pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 62,600,000 تومان
یک تخته 86,300,000 تومان
کودک با تخت 65,400,000 تومان
کودک بدون تخت 47,200,000 تومان

هتل M Social (Millennium Patong)

BB با صبحانه

هتل Best Western Pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 65,000,000 تومان
یک تخته 91,000,000 تومان
کودک با تخت 70,200,000 تومان
کودک بدون تخت 48,100,000 تومان

هتل Dinso Resort & Villas

BB با صبحانه

هتل The Sanctuary pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 68,000,000 تومان
یک تخته 97,100,000 تومان
کودک با تخت 71,600,000 تومان
کودک بدون تخت 49,100,000 تومان

هتل Metadee Concept

BB با صبحانه

هتل the bay view

BB با صبحانه
دو تخته 68,600,000 تومان
یک تخته 98,100,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 49,300,000 تومان

هتل grand Mercure Phuket

BB با صبحانه

هتل brighton grand pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 69,100,000 تومان
یک تخته 99,200,000 تومان
کودک با تخت 73,600,000 تومان
کودک بدون تخت 49,500,000 تومان

هتل ocean front beach

BB با صبحانه

هتل mercure pattaya ocean

BB با صبحانه
دو تخته 71,500,000 تومان
یک تخته 104,000,000 تومان
کودک با تخت 75,500,000 تومان
کودک بدون تخت 50,300,000 تومان

هتل centara grand phuket

BB با صبحانه

هتل mytt beach

BB با صبحانه
دو تخته 81,400,000 تومان
یک تخته 123,900,000 تومان
کودک با تخت 87,600,000 تومان
کودک بدون تخت 53,800,000 تومان

هتل Amari Phuket

BB با صبحانه

هتل Amari Pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 87,300,000 تومان
یک تخته 135,700,000 تومان
کودک با تخت 93,100,000 تومان
کودک بدون تخت 55,900,000 تومان

هتل pullman arcadia phuket

BB با صبحانه

هتل cape dara pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 87,600,000 تومان
یک تخته 136,200,000 تومان
کودک با تخت 93,900,000 تومان
کودک بدون تخت 56,000,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-10-25
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-11-06
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت