هتل Jiraporn Hill

دو تخته 40,400,000 تومان
یک تخته 46,900,000 تومان
نفر سوم 41,700,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل bel Aire Resort Phuket

دو تخته 41,700,000 تومان
یک تخته 49,500,000 تومان
نفر سوم 42,600,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 43,400,000 تومان
یک تخته 53,000,000 تومان
نفر سوم 44,300,000 تومان
کودک بدون تخت 37,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grace patong

دو تخته 44,300,000 تومان
یک تخته 54,700,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 38,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 44,700,000 تومان
یک تخته 55,500,000 تومان
نفر سوم 44,700,000 تومان
کودک بدون تخت 38,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour

دو تخته 46,000,000 تومان
یک تخته 58,100,000 تومان
نفر سوم 46,900,000 تومان
کودک بدون تخت 38,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee heights phuket

دو تخته 46,000,000 تومان
یک تخته 58,100,000 تومان
نفر سوم 46,900,000 تومان
کودک بدون تخت 38,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Patong

دو تخته 46,900,000 تومان
یک تخته 59,900,000 تومان
نفر سوم 46,900,000 تومان
کودک بدون تخت 39,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andakira Phuket

دو تخته 46,900,000 تومان
یک تخته 59,900,000 تومان
نفر سوم 49,500,000 تومان
کودک بدون تخت 39,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Citrus Patong

دو تخته 48,600,000 تومان
یک تخته 63,300,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 39,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل aspery patong

دو تخته 49,100,000 تومان
یک تخته 64,200,000 تومان
نفر سوم 49,100,000 تومان
کودک بدون تخت 40,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 49,500,000 تومان
یک تخته 65,000,000 تومان
نفر سوم 51,700,000 تومان
کودک بدون تخت 40,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 50,800,000 تومان
یک تخته 67,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 40,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 51,200,000 تومان
یک تخته 68,500,000 تومان
نفر سوم 53,000,000 تومان
کودک بدون تخت 40,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Deevana Patong

دو تخته 51,700,000 تومان
یک تخته 69,400,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 41,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort

دو تخته 52,100,000 تومان
یک تخته 70,200,000 تومان
نفر سوم 52,100,000 تومان
کودک بدون تخت 41,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong

دو تخته 53,000,000 تومان
یک تخته 72,400,000 تومان
نفر سوم 53,000,000 تومان
کودک بدون تخت 41,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket

دو تخته 54,300,000 تومان
یک تخته 74,600,000 تومان
نفر سوم 54,300,000 تومان
کودک بدون تخت 42,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل namaka resort

دو تخته 54,700,000 تومان
یک تخته 75,400,000 تومان
نفر سوم 54,700,000 تومان
کودک بدون تخت 42,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Crest Resort & Pool Villa

دو تخته 55,500,000 تومان
یک تخته 77,100,000 تومان
نفر سوم 55,500,000 تومان
کودک بدون تخت 42,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل burasari phuket

دو تخته 56,400,000 تومان
یک تخته 78,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 42,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland Resort Phuket

دو تخته 58,100,000 تومان
یک تخته 82,300,000 تومان
نفر سوم 58,100,000 تومان
کودک بدون تخت 43,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Dinso Resort & Villas

دو تخته 62,900,000 تومان
یک تخته 91,800,000 تومان
نفر سوم 62,900,000 تومان
کودک بدون تخت 45,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Metadee Concept

دو تخته 63,300,000 تومان
یک تخته 92,700,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 45,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket

دو تخته 64,600,000 تومان
یک تخته 95,300,000 تومان
نفر سوم 64,600,000 تومان
کودک بدون تخت 46,220,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach

دو تخته 66,300,000 تومان
یک تخته 98,700,000 تومان
نفر سوم 66,300,000 تومان
کودک بدون تخت 46,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 66,700,000 تومان
یک تخته 99,400,000 تومان
نفر سوم 66,700,000 تومان
کودک بدون تخت 47,020,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mandarava resrot

دو تخته 72,800,000 تومان
یک تخته 111,700,000 تومان
نفر سوم 72,800,000 تومان
کودک بدون تخت 49,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل kalima resort phuket

دو تخته 73,500,000 تومان
یک تخته 113,000,000 تومان
نفر سوم 73,500,000 تومان
کودک بدون تخت 49,740,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Social (Millennium Patong)

دو تخته 73,800,000 تومان
یک تخته 113,700,000 تومان
نفر سوم 76,000,000 تومان
کودک بدون تخت 49,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل four point by shraton phuket

دو تخته 74,100,000 تومان
یک تخته 114,300,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 50,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 77,100,000 تومان
یک تخته 120,200,000 تومان
نفر سوم 77,100,000 تومان
کودک بدون تخت 51,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Centara Grand Beach

دو تخته 78,400,000 تومان
یک تخته 122,900,000 تومان
نفر سوم 78,400,000 تومان
کودک بدون تخت 51,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Phuket

دو تخته 79,700,000 تومان
یک تخته 125,500,000 تومان
نفر سوم 79,700,000 تومان
کودک بدون تخت 52,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 83,600,000 تومان
یک تخته 133,300,000 تومان
نفر سوم 83,600,000 تومان
کودک بدون تخت 53,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pullman Arcadia Karon

دو تخته 84,900,000 تومان
یک تخته 135,900,000 تومان
نفر سوم 84,900,000 تومان
کودک بدون تخت 54,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-11-18
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-11-28
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت