هتل Jiraporn Hill

دو تخته 38,400,000 تومان
یک تخته 44,900,000 تومان
نفر سوم 39,700,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل bel Aire Resort Phuket

دو تخته 39,700,000 تومان
یک تخته 47,500,000 تومان
نفر سوم 40,600,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 41,400,000 تومان
یک تخته 51,000,000 تومان
نفر سوم 42,300,000 تومان
کودک بدون تخت 35,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grace patong

دو تخته 42,300,000 تومان
یک تخته 52,700,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 42,700,000 تومان
یک تخته 53,500,000 تومان
نفر سوم 42,700,000 تومان
کودک بدون تخت 36,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Citrus Patong

دو تخته 43,600,000 تومان
یک تخته 55,300,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour

دو تخته 44,000,000 تومان
یک تخته 56,100,000 تومان
نفر سوم 44,900,000 تومان
کودک بدون تخت 36,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee heights phuket

دو تخته 44,000,000 تومان
یک تخته 56,100,000 تومان
نفر سوم 44,900,000 تومان
کودک بدون تخت 36,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andakira Phuket

دو تخته 44,900,000 تومان
یک تخته 57,900,000 تومان
نفر سوم 47,500,000 تومان
کودک بدون تخت 37,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Patong

دو تخته 44,900,000 تومان
یک تخته 57,900,000 تومان
نفر سوم 44,900,000 تومان
کودک بدون تخت 37,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل aspery patong

دو تخته 47,100,000 تومان
یک تخته 62,200,000 تومان
نفر سوم 47,100,000 تومان
کودک بدون تخت 38,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 47,500,000 تومان
یک تخته 63,000,000 تومان
نفر سوم 49,700,000 تومان
کودک بدون تخت 38,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 48,800,000 تومان
یک تخته 65,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 38,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket

دو تخته 48,800,000 تومان
یک تخته 65,600,000 تومان
نفر سوم 48,800,000 تومان
کودک بدون تخت 38,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 49,200,000 تومان
یک تخته 66,500,000 تومان
نفر سوم 51,000,000 تومان
کودک بدون تخت 38,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Deevana Patong

دو تخته 49,700,000 تومان
یک تخته 67,400,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 39,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort

دو تخته 50,100,000 تومان
یک تخته 68,200,000 تومان
نفر سوم 50,100,000 تومان
کودک بدون تخت 39,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong

دو تخته 51,000,000 تومان
یک تخته 70,400,000 تومان
نفر سوم 51,000,000 تومان
کودک بدون تخت 39,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل namaka resort

دو تخته 52,700,000 تومان
یک تخته 73,400,000 تومان
نفر سوم 52,700,000 تومان
کودک بدون تخت 40,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل crest Resort Phuket

دو تخته 53,500,000 تومان
یک تخته 75,100,000 تومان
نفر سوم 53,500,000 تومان
کودک بدون تخت 40,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل burasari phuket

دو تخته 54,400,000 تومان
یک تخته 76,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 40,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket

دو تخته 54,800,000 تومان
یک تخته 77,700,000 تومان
نفر سوم 54,800,000 تومان
کودک بدون تخت 41,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Social (Millennium Patong)

دو تخته 54,800,000 تومان
یک تخته 77,700,000 تومان
نفر سوم 57,000,000 تومان
کودک بدون تخت 41,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland Resort Phuket

دو تخته 56,100,000 تومان
یک تخته 80,300,000 تومان
نفر سوم 56,100,000 تومان
کودک بدون تخت 41,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل kalima resort phuket

دو تخته 57,900,000 تومان
یک تخته 83,800,000 تومان
نفر سوم 57,900,000 تومان
کودک بدون تخت 42,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Dinso Resort & Villas

دو تخته 60,900,000 تومان
یک تخته 89,800,000 تومان
نفر سوم 60,900,000 تومان
کودک بدون تخت 43,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 60,900,000 تومان
یک تخته 89,800,000 تومان
نفر سوم 60,900,000 تومان
کودک بدون تخت 43,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Metadee Concept

دو تخته 61,300,000 تومان
یک تخته 90,700,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 43,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 62,200,000 تومان
یک تخته 92,400,000 تومان
نفر سوم 62,200,000 تومان
کودک بدون تخت 44,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach

دو تخته 64,300,000 تومان
یک تخته 96,700,000 تومان
نفر سوم 64,300,000 تومان
کودک بدون تخت 44,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mandarava resrot

دو تخته 70,800,000 تومان
یک تخته 109,700,000 تومان
نفر سوم 70,800,000 تومان
کودک بدون تخت 47,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل four point by shraton phuket

دو تخته 72,100,000 تومان
یک تخته 112,300,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 48,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Centara Grand Beach

دو تخته 76,400,000 تومان
یک تخته 120,900,000 تومان
نفر سوم 76,400,000 تومان
کودک بدون تخت 49,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Phuket

دو تخته 77,700,000 تومان
یک تخته 123,500,000 تومان
نفر سوم 77,700,000 تومان
کودک بدون تخت 50,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 81,600,000 تومان
یک تخته 131,300,000 تومان
نفر سوم 81,600,000 تومان
کودک بدون تخت 51,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pullman Arcadia Karon

دو تخته 82,900,000 تومان
یک تخته 133,900,000 تومان
نفر سوم 82,900,000 تومان
کودک بدون تخت 52,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-10-27
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-11-07
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت