هتل wiz pattaya

دو تخته 36,200,000 تومان
یک تخته 41,000,000 تومان
نفر سوم 38,000,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand day night

دو تخته 36,700,000 تومان
یک تخته 41,800,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 33,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Phupaya Resort

دو تخته 37,100,000 تومان
یک تخته 42,700,000 تومان
نفر سوم 38,000,000 تومان
کودک بدون تخت 33,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل golden Beach

دو تخته 37,500,000 تومان
یک تخته 43,600,000 تومان
نفر سوم 38,000,000 تومان
کودک بدون تخت 33,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل beston pattaya

دو تخته 38,000,000 تومان
یک تخته 44,400,000 تومان
نفر سوم 38,000,000 تومان
کودک بدون تخت 34,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Welcome Plaza

دو تخته 38,400,000 تومان
یک تخته 45,300,000 تومان
نفر سوم 39,300,000 تومان
کودک بدون تخت 34,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mountain Beach pattaya

دو تخته 38,800,000 تومان
یک تخته 46,200,000 تومان
نفر سوم 42,300,000 تومان
کودک بدون تخت 34,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل asia pattaya

دو تخته 39,300,000 تومان
یک تخته 47,000,000 تومان
نفر سوم 41,000,000 تومان
کودک بدون تخت 34,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mood (A One Star)

دو تخته 39,300,000 تومان
یک تخته 47,000,000 تومان
نفر سوم 39,300,000 تومان
کودک بدون تخت 34,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis pattaya

دو تخته 39,700,000 تومان
یک تخته 47,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 34,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Aiyara Grand

دو تخته 39,700,000 تومان
یک تخته 47,900,000 تومان
نفر سوم 41,000,000 تومان
کودک بدون تخت 34,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Sunshine residence

دو تخته 40,100,000 تومان
یک تخته 48,800,000 تومان
نفر سوم 42,300,000 تومان
کودک بدون تخت 34,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

دو تخته 40,600,000 تومان
یک تخته 49,600,000 تومان
نفر سوم 41,800,000 تومان
کودک بدون تخت 35,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Centara Nova

دو تخته 41,000,000 تومان
یک تخته 50,500,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 35,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Jomtien Palm Beach

دو تخته 41,000,000 تومان
یک تخته 50,500,000 تومان
نفر سوم 41,000,000 تومان
کودک بدون تخت 35,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Pattaya

دو تخته 41,800,000 تومان
یک تخته 52,200,000 تومان
نفر سوم 44,400,000 تومان
کودک بدون تخت 35,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pattaya Seaview

دو تخته 42,300,000 تومان
یک تخته 53,100,000 تومان
نفر سوم 44,400,000 تومان
کودک بدون تخت 35,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل vista pattaya

دو تخته 42,700,000 تومان
یک تخته 53,900,000 تومان
نفر سوم 43,100,000 تومان
کودک بدون تخت 36,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل A One New wing

دو تخته 43,100,000 تومان
یک تخته 54,800,000 تومان
نفر سوم 44,400,000 تومان
کودک بدون تخت 36,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Garden Seaview

دو تخته 43,600,000 تومان
یک تخته 55,700,000 تومان
نفر سوم 43,600,000 تومان
کودک بدون تخت 36,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل black woods pattaya

دو تخته 43,600,000 تومان
یک تخته 55,700,000 تومان
نفر سوم 44,900,000 تومان
کودک بدون تخت 36,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل season five pattaya

دو تخته 44,000,000 تومان
یک تخته 56,500,000 تومان
نفر سوم 44,400,000 تومان
کودک بدون تخت 36,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Grand Palazzo

دو تخته 44,400,000 تومان
یک تخته 57,400,000 تومان
نفر سوم 45,700,000 تومان
کودک بدون تخت 36,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the bay view

دو تخته 45,300,000 تومان
یک تخته 59,100,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 37,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل a one royal cruise

دو تخته 45,300,000 تومان
یک تخته 59,100,000 تومان
نفر سوم 45,300,000 تومان
کودک بدون تخت 37,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل brighton grand pattaya

دو تخته 45,700,000 تومان
یک تخته 60,000,000 تومان
نفر سوم 47,000,000 تومان
کودک بدون تخت 37,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل garden cliff resort pattaya

دو تخته 45,700,000 تومان
یک تخته 60,000,000 تومان
نفر سوم 47,000,000 تومان
کودک بدون تخت 37,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل The Sanctuary pattaya

دو تخته 46,200,000 تومان
یک تخته 60,900,000 تومان
نفر سوم 46,200,000 تومان
کودک بدون تخت 37,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mercure pattaya ocean

دو تخته 48,300,000 تومان
یک تخته 65,200,000 تومان
نفر سوم 47,900,000 تومان
کودک بدون تخت 38,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Baraquda Pattaya

دو تخته 48,800,000 تومان
یک تخته 66,000,000 تومان
نفر سوم 50,500,000 تومان
کودک بدون تخت 38,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Siam Bayshore

دو تخته 49,600,000 تومان
یک تخته 67,800,000 تومان
نفر سوم 49,600,000 تومان
کودک بدون تخت 38,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mytt beach

دو تخته 49,600,000 تومان
یک تخته 67,800,000 تومان
نفر سوم 50,900,000 تومان
کودک بدون تخت 38,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the zign pattaya

دو تخته 49,600,000 تومان
یک تخته 67,800,000 تومان
نفر سوم 49,200,000 تومان
کودک بدون تخت 38,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mera Mare

دو تخته 49,600,000 تومان
یک تخته 67,800,000 تومان
نفر سوم 49,200,000 تومان
کودک بدون تخت 38,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Pattaya

دو تخته 49,600,000 تومان
یک تخته 68,200,000 تومان
نفر سوم 50,100,000 تومان
کودک بدون تخت 38,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Arbour Residence

دو تخته 50,100,000 تومان
یک تخته 68,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 38,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل cape dara pattaya

دو تخته 52,200,000 تومان
یک تخته 73,000,000 تومان
نفر سوم 52,200,000 تومان
کودک بدون تخت 39,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Pattaya

دو تخته 59,600,000 تومان
یک تخته 87,600,000 تومان
نفر سوم 59,600,000 تومان
کودک بدون تخت 42,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Royal Cliff Beach

دو تخته 60,400,000 تومان
یک تخته 89,400,000 تومان
نفر سوم 60,400,000 تومان
کودک بدون تخت 43,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-11-11
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: فلای دبی
پایان سفر: 1402-11-20
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پاتایا (یوتاپائو)
ایرلاین: فلای دبی

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت