هتل wiz pattaya

دو تخته 34,200,000 تومان
یک تخته 39,000,000 تومان
نفر سوم 36,000,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand day night

دو تخته 34,700,000 تومان
یک تخته 39,800,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 31,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Phupaya Resort

دو تخته 35,100,000 تومان
یک تخته 40,700,000 تومان
نفر سوم 36,000,000 تومان
کودک بدون تخت 31,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل golden Beach

دو تخته 35,500,000 تومان
یک تخته 41,600,000 تومان
نفر سوم 36,000,000 تومان
کودک بدون تخت 31,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل beston pattaya

دو تخته 36,000,000 تومان
یک تخته 42,400,000 تومان
نفر سوم 36,000,000 تومان
کودک بدون تخت 32,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Welcome Plaza

دو تخته 36,400,000 تومان
یک تخته 43,300,000 تومان
نفر سوم 37,300,000 تومان
کودک بدون تخت 32,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mountain Beach pattaya

دو تخته 36,800,000 تومان
یک تخته 44,200,000 تومان
نفر سوم 40,300,000 تومان
کودک بدون تخت 32,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل asia pattaya

دو تخته 37,300,000 تومان
یک تخته 45,000,000 تومان
نفر سوم 39,000,000 تومان
کودک بدون تخت 32,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mood (A One Star)

دو تخته 37,300,000 تومان
یک تخته 45,000,000 تومان
نفر سوم 37,300,000 تومان
کودک بدون تخت 32,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Aiyara Grand

دو تخته 37,700,000 تومان
یک تخته 45,900,000 تومان
نفر سوم 39,000,000 تومان
کودک بدون تخت 32,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis pattaya

دو تخته 37,700,000 تومان
یک تخته 45,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 32,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Sunshine residence

دو تخته 38,100,000 تومان
یک تخته 46,800,000 تومان
نفر سوم 40,300,000 تومان
کودک بدون تخت 32,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Heeton Concept (Mercure pattaya)

دو تخته 38,600,000 تومان
یک تخته 47,600,000 تومان
نفر سوم 39,800,000 تومان
کودک بدون تخت 33,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Centara Nova

دو تخته 39,000,000 تومان
یک تخته 48,500,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 33,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Jomtien Palm Beach

دو تخته 39,000,000 تومان
یک تخته 48,500,000 تومان
نفر سوم 39,000,000 تومان
کودک بدون تخت 33,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Pattaya

دو تخته 39,800,000 تومان
یک تخته 50,200,000 تومان
نفر سوم 42,400,000 تومان
کودک بدون تخت 33,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pattaya Seaview

دو تخته 40,300,000 تومان
یک تخته 51,100,000 تومان
نفر سوم 42,400,000 تومان
کودک بدون تخت 33,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل vista pattaya

دو تخته 40,700,000 تومان
یک تخته 51,900,000 تومان
نفر سوم 41,100,000 تومان
کودک بدون تخت 34,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل A One New wing

دو تخته 41,100,000 تومان
یک تخته 52,800,000 تومان
نفر سوم 42,400,000 تومان
کودک بدون تخت 34,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل black woods pattaya

دو تخته 41,600,000 تومان
یک تخته 53,700,000 تومان
نفر سوم 42,900,000 تومان
کودک بدون تخت 34,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Garden Seaview

دو تخته 41,600,000 تومان
یک تخته 53,700,000 تومان
نفر سوم 41,600,000 تومان
کودک بدون تخت 34,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل season five pattaya

دو تخته 42,000,000 تومان
یک تخته 54,500,000 تومان
نفر سوم 42,400,000 تومان
کودک بدون تخت 34,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Grand Palazzo

دو تخته 42,400,000 تومان
یک تخته 55,400,000 تومان
نفر سوم 43,700,000 تومان
کودک بدون تخت 34,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the bay view

دو تخته 43,300,000 تومان
یک تخته 57,100,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 35,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل a one royal cruise

دو تخته 43,300,000 تومان
یک تخته 57,100,000 تومان
نفر سوم 43,300,000 تومان
کودک بدون تخت 35,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل garden cliff resort pattaya

دو تخته 43,700,000 تومان
یک تخته 58,000,000 تومان
نفر سوم 45,000,000 تومان
کودک بدون تخت 35,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل brighton grand pattaya

دو تخته 43,700,000 تومان
یک تخته 58,000,000 تومان
نفر سوم 45,000,000 تومان
کودک بدون تخت 35,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل The Sanctuary pattaya

دو تخته 44,200,000 تومان
یک تخته 58,900,000 تومان
نفر سوم 44,200,000 تومان
کودک بدون تخت 35,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mercure pattaya ocean

دو تخته 46,300,000 تومان
یک تخته 63,200,000 تومان
نفر سوم 45,900,000 تومان
کودک بدون تخت 36,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Baraquda Pattaya

دو تخته 46,800,000 تومان
یک تخته 64,000,000 تومان
نفر سوم 48,500,000 تومان
کودک بدون تخت 36,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the zign pattaya

دو تخته 47,600,000 تومان
یک تخته 65,800,000 تومان
نفر سوم 47,200,000 تومان
کودک بدون تخت 36,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mera Mare

دو تخته 47,600,000 تومان
یک تخته 65,800,000 تومان
نفر سوم 47,200,000 تومان
کودک بدون تخت 36,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Pattaya

دو تخته 47,600,000 تومان
یک تخته 66,200,000 تومان
نفر سوم 48,100,000 تومان
کودک بدون تخت 36,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Siam Bayshore

دو تخته 47,600,000 تومان
یک تخته 65,800,000 تومان
نفر سوم 47,600,000 تومان
کودک بدون تخت 36,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mytt beach

دو تخته 47,600,000 تومان
یک تخته 65,800,000 تومان
نفر سوم 48,900,000 تومان
کودک بدون تخت 36,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Arbour Residence

دو تخته 48,100,000 تومان
یک تخته 66,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل cape dara pattaya

دو تخته 50,200,000 تومان
یک تخته 71,000,000 تومان
نفر سوم 50,200,000 تومان
کودک بدون تخت 37,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Pattaya

دو تخته 57,600,000 تومان
یک تخته 85,600,000 تومان
نفر سوم 57,600,000 تومان
کودک بدون تخت 40,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Royal Cliff Beach

دو تخته 58,400,000 تومان
یک تخته 87,400,000 تومان
نفر سوم 58,400,000 تومان
کودک بدون تخت 41,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-10-20
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: فلای دبی
پایان سفر: 1402-10-30
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پاتایا (یوتاپائو)
ایرلاین: فلای دبی

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت