هتل wiz pattaya

دو تخته 37,400,000 تومان
یک تخته 43,400,000 تومان
نفر سوم 39,600,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand day night

دو تخته 38,000,000 تومان
یک تخته 43,100,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 34,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Phupaya Resort

دو تخته 38,500,000 تومان
یک تخته 44,100,000 تومان
نفر سوم 39,600,000 تومان
کودک بدون تخت 34,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل golden Beach

دو تخته 39,000,000 تومان
یک تخته 45,100,000 تومان
نفر سوم 39,600,000 تومان
کودک بدون تخت 34,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل beston pattaya

دو تخته 39,600,000 تومان
یک تخته 46,100,000 تومان
نفر سوم 39,600,000 تومان
کودک بدون تخت 34,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Welcome Plaza

دو تخته 40,100,000 تومان
یک تخته 47,000,000 تومان
نفر سوم 41,200,000 تومان
کودک بدون تخت 34,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mountain Beach pattaya

دو تخته 40,700,000 تومان
یک تخته 48,000,000 تومان
نفر سوم 45,000,000 تومان
کودک بدون تخت 35,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل asia pattaya

دو تخته 41,200,000 تومان
یک تخته 49,000,000 تومان
نفر سوم 43,400,000 تومان
کودک بدون تخت 35,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mood (A One Star)

دو تخته 41,200,000 تومان
یک تخته 49,000,000 تومان
نفر سوم 41,200,000 تومان
کودک بدون تخت 35,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis pattaya

دو تخته 41,700,000 تومان
یک تخته 49,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 35,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Aiyara Grand

دو تخته 41,700,000 تومان
یک تخته 49,900,000 تومان
نفر سوم 43,400,000 تومان
کودک بدون تخت 35,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Sunshine residence

دو تخته 42,300,000 تومان
یک تخته 50,900,000 تومان
نفر سوم 45,000,000 تومان
کودک بدون تخت 35,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Heeton Concept (Mercure pattaya)

دو تخته 42,800,000 تومان
یک تخته 51,900,000 تومان
نفر سوم 44,400,000 تومان
کودک بدون تخت 36,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Jomtien Palm Beach

دو تخته 43,400,000 تومان
یک تخته 52,900,000 تومان
نفر سوم 43,400,000 تومان
کودک بدون تخت 36,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Centara Nova

دو تخته 43,400,000 تومان
یک تخته 52,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Pattaya

دو تخته 44,400,000 تومان
یک تخته 54,800,000 تومان
نفر سوم 47,700,000 تومان
کودک بدون تخت 36,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pattaya Seaview

دو تخته 45,000,000 تومان
یک تخته 55,800,000 تومان
نفر سوم 47,700,000 تومان
کودک بدون تخت 36,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل vista pattaya

دو تخته 45,500,000 تومان
یک تخته 56,800,000 تومان
نفر سوم 46,100,000 تومان
کودک بدون تخت 37,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل A One New wing

دو تخته 46,100,000 تومان
یک تخته 57,700,000 تومان
نفر سوم 47,700,000 تومان
کودک بدون تخت 37,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Garden Seaview

دو تخته 46,600,000 تومان
یک تخته 58,700,000 تومان
نفر سوم 46,600,000 تومان
کودک بدون تخت 37,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل black woods pattaya

دو تخته 46,600,000 تومان
یک تخته 58,700,000 تومان
نفر سوم 48,200,000 تومان
کودک بدون تخت 37,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل season five pattaya

دو تخته 47,100,000 تومان
یک تخته 59,700,000 تومان
نفر سوم 47,700,000 تومان
کودک بدون تخت 37,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Grand Palazzo

دو تخته 47,700,000 تومان
یک تخته 60,600,000 تومان
نفر سوم 49,300,000 تومان
کودک بدون تخت 38,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل a one royal cruise

دو تخته 48,800,000 تومان
یک تخته 62,600,000 تومان
نفر سوم 48,800,000 تومان
کودک بدون تخت 38,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the bay view

دو تخته 48,800,000 تومان
یک تخته 62,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 38,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل garden cliff resort pattaya

دو تخته 49,300,000 تومان
یک تخته 63,600,000 تومان
نفر سوم 50,900,000 تومان
کودک بدون تخت 38,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل brighton grand pattaya

دو تخته 49,300,000 تومان
یک تخته 63,600,000 تومان
نفر سوم 50,900,000 تومان
کودک بدون تخت 38,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل The Sanctuary pattaya

دو تخته 49,800,000 تومان
یک تخته 64,500,000 تومان
نفر سوم 49,800,000 تومان
کودک بدون تخت 38,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mercure pattaya ocean

دو تخته 52,500,000 تومان
یک تخته 69,400,000 تومان
نفر سوم 52,000,000 تومان
کودک بدون تخت 39,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Baraquda Pattaya

دو تخته 53,100,000 تومان
یک تخته 70,400,000 تومان
نفر سوم 55,200,000 تومان
کودک بدون تخت 40,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the zign pattaya

دو تخته 54,200,000 تومان
یک تخته 72,300,000 تومان
نفر سوم 55,800,000 تومان
کودک بدون تخت 40,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the zign pattaya

دو تخته 54,200,000 تومان
یک تخته 72,300,000 تومان
نفر سوم 53,600,000 تومان
کودک بدون تخت 40,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Siam Bayshore

دو تخته 54,200,000 تومان
یک تخته 72,300,000 تومان
نفر سوم 54,200,000 تومان
کودک بدون تخت 40,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Pattaya

دو تخته 54,200,000 تومان
یک تخته 72,800,000 تومان
نفر سوم 54,700,000 تومان
کودک بدون تخت 40,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mera Mare

دو تخته 54,200,000 تومان
یک تخته 72,300,000 تومان
نفر سوم 53,600,000 تومان
کودک بدون تخت 40,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Arbour Residence

دو تخته 54,700,000 تومان
یک تخته 73,300,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 40,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل cape dara pattaya

دو تخته 57,400,000 تومان
یک تخته 78,100,000 تومان
نفر سوم 57,400,000 تومان
کودک بدون تخت 41,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Pattaya

دو تخته 66,600,000 تومان
یک تخته 94,700,000 تومان
نفر سوم 66,600,000 تومان
کودک بدون تخت 45,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Royal Cliff Beach

دو تخته 67,700,000 تومان
یک تخته 96,600,000 تومان
نفر سوم 67,700,000 تومان
کودک بدون تخت 46,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-11-02
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: فلای دبی
پایان سفر: 1402-11-13
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پاتایا (یوتاپائو)
ایرلاین: فلای دبی

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت