هتل wiz pattaya

دو تخته 35,750,000 تومان
یک تخته 42,100,000 تومان
نفر سوم 37,740,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand day night

دو تخته 36,000,000 تومان
یک تخته 41,100,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 32,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Phupaya Resort

دو تخته 36,500,000 تومان
یک تخته 42,100,000 تومان
نفر سوم 37,600,000 تومان
کودک بدون تخت 32,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل golden Beach

دو تخته 37,000,000 تومان
یک تخته 43,100,000 تومان
نفر سوم 37,600,000 تومان
کودک بدون تخت 32,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل beston pattaya

دو تخته 37,600,000 تومان
یک تخته 44,100,000 تومان
نفر سوم 37,600,000 تومان
کودک بدون تخت 32,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Welcome Plaza

دو تخته 38,100,000 تومان
یک تخته 45,000,000 تومان
نفر سوم 39,200,000 تومان
کودک بدون تخت 32,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mountain Beach pattaya

دو تخته 38,700,000 تومان
یک تخته 46,000,000 تومان
نفر سوم 43,000,000 تومان
کودک بدون تخت 33,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل asia pattaya

دو تخته 39,200,000 تومان
یک تخته 47,000,000 تومان
نفر سوم 41,400,000 تومان
کودک بدون تخت 33,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mood (A One Star)

دو تخته 39,200,000 تومان
یک تخته 47,000,000 تومان
نفر سوم 39,200,000 تومان
کودک بدون تخت 33,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Aiyara Grand

دو تخته 39,700,000 تومان
یک تخته 47,900,000 تومان
نفر سوم 41,400,000 تومان
کودک بدون تخت 33,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis pattaya

دو تخته 39,700,000 تومان
یک تخته 47,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 33,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Sunshine residence

دو تخته 40,300,000 تومان
یک تخته 48,900,000 تومان
نفر سوم 43,000,000 تومان
کودک بدون تخت 33,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Heeton Concept (Mercure pattaya)

دو تخته 40,800,000 تومان
یک تخته 49,900,000 تومان
نفر سوم 42,400,000 تومان
کودک بدون تخت 34,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Centara Nova

دو تخته 41,400,000 تومان
یک تخته 50,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 34,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Pattaya

دو تخته 42,400,000 تومان
یک تخته 52,800,000 تومان
نفر سوم 45,700,000 تومان
کودک بدون تخت 34,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Jomtien Palm Beach

دو تخته 43,000,000 تومان
یک تخته 54,100,000 تومان
نفر سوم 43,000,000 تومان
کودک بدون تخت 34,840,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pattaya Seaview

دو تخته 43,000,000 تومان
یک تخته 53,800,000 تومان
نفر سوم 45,700,000 تومان
کودک بدون تخت 34,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل vista pattaya

دو تخته 43,500,000 تومان
یک تخته 54,800,000 تومان
نفر سوم 44,100,000 تومان
کودک بدون تخت 35,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل A One New wing

دو تخته 44,100,000 تومان
یک تخته 55,700,000 تومان
نفر سوم 45,700,000 تومان
کودک بدون تخت 35,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Garden Seaview

دو تخته 44,600,000 تومان
یک تخته 56,700,000 تومان
نفر سوم 44,600,000 تومان
کودک بدون تخت 35,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل season five pattaya

دو تخته 45,100,000 تومان
یک تخته 57,700,000 تومان
نفر سوم 45,700,000 تومان
کودک بدون تخت 35,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل black woods pattaya

دو تخته 45,200,000 تومان
یک تخته 57,900,000 تومان
نفر سوم 46,800,000 تومان
کودک بدون تخت 35,740,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Grand Palazzo

دو تخته 45,700,000 تومان
یک تخته 58,600,000 تومان
نفر سوم 47,300,000 تومان
کودک بدون تخت 36,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the bay view

دو تخته 46,800,000 تومان
یک تخته 60,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل a one royal cruise

دو تخته 46,800,000 تومان
یک تخته 60,600,000 تومان
نفر سوم 46,800,000 تومان
کودک بدون تخت 36,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل garden cliff resort pattaya

دو تخته 47,300,000 تومان
یک تخته 61,600,000 تومان
نفر سوم 48,900,000 تومان
کودک بدون تخت 36,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل brighton grand pattaya

دو تخته 47,300,000 تومان
یک تخته 61,600,000 تومان
نفر سوم 48,900,000 تومان
کودک بدون تخت 36,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل The Sanctuary pattaya

دو تخته 47,800,000 تومان
یک تخته 62,500,000 تومان
نفر سوم 47,800,000 تومان
کودک بدون تخت 36,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mercure pattaya ocean

دو تخته 50,500,000 تومان
یک تخته 67,400,000 تومان
نفر سوم 50,000,000 تومان
کودک بدون تخت 37,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Baraquda Pattaya

دو تخته 51,100,000 تومان
یک تخته 68,400,000 تومان
نفر سوم 53,200,000 تومان
کودک بدون تخت 38,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the zign pattaya

دو تخته 52,200,000 تومان
یک تخته 70,300,000 تومان
نفر سوم 51,600,000 تومان
کودک بدون تخت 38,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mera Mare

دو تخته 52,200,000 تومان
یک تخته 70,300,000 تومان
نفر سوم 51,600,000 تومان
کودک بدون تخت 38,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Pattaya

دو تخته 52,200,000 تومان
یک تخته 70,800,000 تومان
نفر سوم 52,700,000 تومان
کودک بدون تخت 38,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Siam Bayshore

دو تخته 52,200,000 تومان
یک تخته 70,300,000 تومان
نفر سوم 52,200,000 تومان
کودک بدون تخت 38,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mytt beach

دو تخته 52,200,000 تومان
یک تخته 70,300,000 تومان
نفر سوم 53,800,000 تومان
کودک بدون تخت 38,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Arbour Residence

دو تخته 52,700,000 تومان
یک تخته 71,300,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 38,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل cape dara pattaya

دو تخته 55,400,000 تومان
یک تخته 76,100,000 تومان
نفر سوم 55,400,000 تومان
کودک بدون تخت 39,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Pattaya

دو تخته 64,600,000 تومان
یک تخته 92,700,000 تومان
نفر سوم 64,600,000 تومان
کودک بدون تخت 43,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Royal Cliff Beach

دو تخته 65,700,000 تومان
یک تخته 94,600,000 تومان
نفر سوم 65,700,000 تومان
کودک بدون تخت 44,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-10-18
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: فلای دبی
پایان سفر: 1402-10-29
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پاتایا (یوتاپائو)
ایرلاین: فلای دبی

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت