هتل bel Aire Resort Phuket

BB با صبحانه

هتل wiz pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 89,000,000 تومان
یک تخته 97,700,000 تومان
کودک با تخت 90,000,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

BB با صبحانه

هتل grand day night

BB با صبحانه
دو تخته 93,100,000 تومان
یک تخته 105,900,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 84,800,000 تومان

هتل ashlee Hub Patong Phuket

BB با صبحانه

هتل beston pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 93,700,000 تومان
یک تخته 107,100,000 تومان
کودک با تخت 94,600,000 تومان
کودک بدون تخت 85,000,000 تومان

هتل ashlee Hub Patong Phuket

BB با صبحانه

هتل Welcome Plaza

BB با صبحانه
دو تخته 93,700,000 تومان
یک تخته 107,100,000 تومان
کودک با تخت 94,600,000 تومان
کودک بدون تخت 85,000,000 تومان

هتل fishermens Harbour

BB با صبحانه

هتل Heeton concept

BB با صبحانه
دو تخته 96,900,000 تومان
یک تخته 113,400,000 تومان
کودک با تخت 98,600,000 تومان
کودک بدون تخت 86,100,000 تومان

هتل Best Western Patong

BB با صبحانه

هتل Aiyara Grand

BB با صبحانه
دو تخته 97,600,000 تومان
یک تخته 115,000,000 تومان
کودک با تخت 98,400,000 تومان
کودک بدون تخت 86,300,000 تومان

هتل fishermens Harbour

BB با صبحانه

هتل A One New wing

BB با صبحانه
دو تخته 98,000,000 تومان
یک تخته 115,800,000 تومان
کودک با تخت 99,800,000 تومان
کودک بدون تخت 86,500,000 تومان

هتل andamantra phuket

BB با صبحانه

هتل sunbeam pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 99,600,000 تومان
یک تخته 118,900,000 تومان
کودک با تخت 100,000,000 تومان
کودک بدون تخت 87,000,000 تومان

هتل royal Paradise Phuket (Deluxe)

BB با صبحانه

هتل vista pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 102,200,000 تومان
یک تخته 124,100,000 تومان
کودک با تخت 102,400,000 تومان
کودک بدون تخت 87,900,000 تومان

هتل deevana plaza patong

BB با صبحانه

هتل pattaya sea view

BB با صبحانه
دو تخته 105,200,000 تومان
یک تخته 130,200,000 تومان
کودک با تخت 106,600,000 تومان
کودک بدون تخت 89,000,000 تومان

هتل the nature phuket (Deluxe)

BB با صبحانه

هتل black woods pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 108,200,000 تومان
یک تخته 136,200,000 تومان
کودک با تخت 109,200,000 تومان
کودک بدون تخت 90,100,000 تومان

هتل duangjitt Resort (Premier Deluxe)

BB با صبحانه

هتل a one royal cruise

BB با صبحانه
دو تخته 110,200,000 تومان
یک تخته 140,100,000 تومان
کودک با تخت 110,200,000 تومان
کودک بدون تخت 90,700,000 تومان

هتل graceland resort phuket (Deluxe)

BB با صبحانه

هتل brighton grand pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 112,400,000 تومان
یک تخته 144,500,000 تومان
کودک با تخت 113,000,000 تومان
کودک بدون تخت 91,500,000 تومان

هتل graceland resort phuket (Deluxe)

BB با صبحانه

هتل Grand Palazzo

BB با صبحانه
دو تخته 112,400,000 تومان
یک تخته 144,500,000 تومان
کودک با تخت 113,000,000 تومان
کودک بدون تخت 91,500,000 تومان

هتل M Social (Millennium Patong)

BB با صبحانه

هتل garden cliff resort pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 112,800,000 تومان
یک تخته 145,400,000 تومان
کودک با تخت 112,800,000 تومان
کودک بدون تخت 91,700,000 تومان

هتل M Social (Millennium Patong)

BB با صبحانه

هتل Best western Premier Bayphere

BB با صبحانه
دو تخته 114,600,000 تومان
یک تخته 148,900,000 تومان
کودک با تخت 114,600,000 تومان
کودک بدون تخت 92,300,000 تومان

هتل ocean front beach (Premier Comfy)

BB با صبحانه

هتل cape dara pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 120,000,000 تومان
یک تخته 159,700,000 تومان
کودک با تخت 120,000,000 تومان
کودک بدون تخت 94,200,000 تومان

هتل centara grand phuket (Deluxe)

BB با صبحانه

هتل mytt beach

BB با صبحانه
دو تخته 126,400,000 تومان
یک تخته 172,600,000 تومان
کودک با تخت 126,800,000 تومان
کودک بدون تخت 96,400,000 تومان

هتل Amari Phuket

BB با صبحانه

هتل Amari Pattaya

BB با صبحانه
دو تخته 133,600,000 تومان
یک تخته 187,000,000 تومان
کودک با تخت 133,600,000 تومان
کودک بدون تخت 99,000,000 تومان

هتل Pullman Arcadia Karon (SUP Garden)

BB با صبحانه

هتل Royal Cliff Beach

BB با صبحانه
دو تخته 138,100,000 تومان
یک تخته 195,800,000 تومان
کودک با تخت 138,100,000 تومان
کودک بدون تخت 100,500,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-12-28
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1403-01-10
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت