هتل grand day night

دو تخته 70,800,000 تومان
یک تخته 78,000,000 تومان
نفر سوم 72,600,000 تومان
کودک بدون تخت 66,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Phupaya Resort

دو تخته 72,000,000 تومان
یک تخته 80,400,000 تومان
نفر سوم 72,600,000 تومان
کودک بدون تخت 66,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Welcome Plaza

دو تخته 72,600,000 تومان
یک تخته 81,600,000 تومان
نفر سوم 72,600,000 تومان
کودک بدون تخت 67,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل beston pattaya

دو تخته 72,600,000 تومان
یک تخته 81,600,000 تومان
نفر سوم 72,600,000 تومان
کودک بدون تخت 67,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mountain Beach pattaya

دو تخته 73,800,000 تومان
یک تخته 84,000,000 تومان
نفر سوم 78,600,000 تومان
کودک بدون تخت 67,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Mood (A One Star)

دو تخته 74,400,000 تومان
یک تخته 85,200,000 تومان
نفر سوم 74,400,000 تومان
کودک بدون تخت 67,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Sunshine residence

دو تخته 74,400,000 تومان
یک تخته 85,200,000 تومان
نفر سوم 76,800,000 تومان
کودک بدون تخت 67,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل asia pattaya

دو تخته 75,000,000 تومان
یک تخته 86,400,000 تومان
نفر سوم 76,800,000 تومان
کودک بدون تخت 68,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis pattaya

دو تخته 75,600,000 تومان
یک تخته 87,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 68,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل sunbeam pattaya

دو تخته 75,600,000 تومان
یک تخته 87,600,000 تومان
نفر سوم 76,800,000 تومان
کودک بدون تخت 68,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Heeton Concept (Mercure pattaya)

دو تخته 76,800,000 تومان
یک تخته 90,000,000 تومان
نفر سوم 78,600,000 تومان
کودک بدون تخت 68,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Pattaya Seaview

دو تخته 77,400,000 تومان
یک تخته 91,200,000 تومان
نفر سوم 81,600,000 تومان
کودک بدون تخت 69,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Jomtien Palm Beach

دو تخته 77,400,000 تومان
یک تخته 91,200,000 تومان
نفر سوم 78,600,000 تومان
کودک بدون تخت 69,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Centara Nova

دو تخته 77,400,000 تومان
یک تخته 91,200,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 69,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل M Pattaya

دو تخته 78,600,000 تومان
یک تخته 93,600,000 تومان
نفر سوم 81,600,000 تومان
کودک بدون تخت 69,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل vista pattaya

دو تخته 79,200,000 تومان
یک تخته 94,800,000 تومان
نفر سوم 79,800,000 تومان
کودک بدون تخت 69,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل A One New wing

دو تخته 80,400,000 تومان
یک تخته 97,200,000 تومان
نفر سوم 81,600,000 تومان
کودک بدون تخت 70,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Garden Seaview

دو تخته 81,000,000 تومان
یک تخته 98,400,000 تومان
نفر سوم 81,000,000 تومان
کودک بدون تخت 70,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل season five pattaya

دو تخته 81,000,000 تومان
یک تخته 98,400,000 تومان
نفر سوم 81,600,000 تومان
کودک بدون تخت 70,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل black woods pattaya

دو تخته 81,000,000 تومان
یک تخته 98,400,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 70,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Aya Boutique

دو تخته 82,200,000 تومان
یک تخته 100,800,000 تومان
نفر سوم 82,200,000 تومان
کودک بدون تخت 71,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Grand Palazzo

دو تخته 82,200,000 تومان
یک تخته 100,800,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 71,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the bay view

دو تخته 82,800,000 تومان
یک تخته 102,000,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 71,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل a one royal cruise

دو تخته 82,800,000 تومان
یک تخته 102,000,000 تومان
نفر سوم 82,800,000 تومان
کودک بدون تخت 71,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل garden cliff resort pattaya

دو تخته 84,000,000 تومان
یک تخته 104,400,000 تومان
نفر سوم 85,200,000 تومان
کودک بدون تخت 71,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل The Sanctuary pattaya

دو تخته 84,600,000 تومان
یک تخته 105,600,000 تومان
نفر سوم 84,600,000 تومان
کودک بدون تخت 72,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mercure pattaya ocean

دو تخته 87,600,000 تومان
یک تخته 111,600,000 تومان
نفر سوم 87,600,000 تومان
کودک بدون تخت 73,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Siam Bayshore

دو تخته 88,800,000 تومان
یک تخته 114,000,000 تومان
نفر سوم 88,800,000 تومان
کودک بدون تخت 73,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Baraquda Pattaya

دو تخته 88,800,000 تومان
یک تخته 114,000,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 73,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Best Western Pattaya

دو تخته 89,400,000 تومان
یک تخته 115,800,000 تومان
نفر سوم 89,400,000 تومان
کودک بدون تخت 73,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mytt beach

دو تخته 89,400,000 تومان
یک تخته 115,200,000 تومان
نفر سوم 90,600,000 تومان
کودک بدون تخت 73,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the zign pattaya

دو تخته 89,400,000 تومان
یک تخته 115,200,000 تومان
نفر سوم 89,400,000 تومان
کودک بدون تخت 73,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Arbour Residence

دو تخته 90,600,000 تومان
یک تخته 117,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 74,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل cape dara pattaya

دو تخته 99,000,000 تومان
یک تخته 134,400,000 تومان
نفر سوم 99,000,000 تومان
کودک بدون تخت 77,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Amari Pattaya

دو تخته 103,200,000 تومان
یک تخته 142,800,000 تومان
نفر سوم 103,200,000 تومان
کودک بدون تخت 79,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Royal Cliff Beach

دو تخته 105,600,000 تومان
یک تخته 147,600,000 تومان
نفر سوم 105,600,000 تومان
کودک بدون تخت 80,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avani pattaya resort

دو تخته 106,200,000 تومان
یک تخته 148,800,000 تومان
نفر سوم 106,200,000 تومان
کودک بدون تخت 80,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1403-01-08
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: فلای دبی
پایان سفر: 1403-01-19
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پاتایا (یوتاپائو)
ایرلاین: فلای دبی

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت