هتل jiraporn patong

دو تخته 36,000,000 تومان
یک تخته 40,750,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mirage patong phuket

دو تخته 37,530,000 تومان
یک تخته 41,460,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 35,180,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 37,890,000 تومان
یک تخته 42,170,000 تومان
نفر سوم 40,390,000 تومان
کودک بدون تخت 35,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grace patong

دو تخته 38,600,000 تومان
یک تخته 43,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 35,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee heights phuket

دو تخته 38,600,000 تومان
یک تخته 43,600,000 تومان
نفر سوم 41,820,000 تومان
کودک بدون تخت 35,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 38,600,000 تومان
یک تخته 43,600,000 تومان
نفر سوم 41,820,000 تومان
کودک بدون تخت 35,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour Urban Resort

دو تخته 38,960,000 تومان
یک تخته 44,320,000 تومان
نفر سوم 41,820,000 تومان
کودک بدون تخت 35,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis patong

دو تخته 38,960,000 تومان
یک تخته 44,320,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 35,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل bauman residence

دو تخته 38,960,000 تومان
یک تخته 44,320,000 تومان
نفر سوم 41,820,000 تومان
کودک بدون تخت 35,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 39,670,000 تومان
یک تخته 45,740,000 تومان
نفر سوم 42,890,000 تومان
کودک بدون تخت 36,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana patong

دو تخته 39,670,000 تومان
یک تخته 45,740,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل best western patong

دو تخته 40,390,000 تومان
یک تخته 47,170,000 تومان
نفر سوم 41,820,000 تومان
کودک بدون تخت 36,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل sleep With Me Phuket

دو تخته 40,750,000 تومان
یک تخته 47,890,000 تومان
نفر سوم 45,390,000 تومان
کودک بدون تخت 36,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 41,460,000 تومان
یک تخته 49,310,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong

دو تخته 41,820,000 تومان
یک تخته 50,380,000 تومان
نفر سوم 45,390,000 تومان
کودک بدون تخت 36,890,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Charm Resort Phuket

دو تخته 41,820,000 تومان
یک تخته 50,380,000 تومان
نفر سوم 45,390,000 تومان
کودک بدون تخت 36,890,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket

دو تخته 41,820,000 تومان
یک تخته 50,030,000 تومان
نفر سوم 41,820,000 تومان
کودک بدون تخت 36,890,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 42,890,000 تومان
یک تخته 52,170,000 تومان
نفر سوم 42,890,000 تومان
کودک بدون تخت 37,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman beach suite

دو تخته 42,890,000 تومان
یک تخته 52,170,000 تومان
نفر سوم 42,890,000 تومان
کودک بدون تخت 37,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket

دو تخته 43,600,000 تومان
یک تخته 53,600,000 تومان
نفر سوم 43,600,000 تومان
کودک بدون تخت 37,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل holiday inn express phuket

دو تخته 43,960,000 تومان
یک تخته 54,310,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 37,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the lantern

دو تخته 44,670,000 تومان
یک تخته 55,740,000 تومان
نفر سوم 46,100,000 تومان
کودک بدون تخت 38,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the kee resort phuket

دو تخته 44,670,000 تومان
یک تخته 55,740,000 تومان
نفر سوم 46,100,000 تومان
کودک بدون تخت 38,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the senses pool villa phuket

دو تخته 45,390,000 تومان
یک تخته 57,170,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 38,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort

دو تخته 45,740,000 تومان
یک تخته 57,880,000 تومان
نفر سوم 45,740,000 تومان
کودک بدون تخت 38,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach

دو تخته 45,740,000 تومان
یک تخته 57,880,000 تومان
نفر سوم 45,740,000 تومان
کودک بدون تخت 38,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland phuket

دو تخته 46,460,000 تومان
یک تخته 59,310,000 تومان
نفر سوم 46,460,000 تومان
کودک بدون تخت 38,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل crest Resort Phuket

دو تخته 46,460,000 تومان
یک تخته 59,310,000 تومان
نفر سوم 46,460,000 تومان
کودک بدون تخت 38,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mai house patong hill phuket

دو تخته 47,890,000 تومان
یک تخته 62,170,000 تومان
نفر سوم 33,610,000 تومان
کودک بدون تخت 39,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل thavorn beach village

دو تخته 48,600,000 تومان
یک تخته 63,590,000 تومان
نفر سوم 48,600,000 تومان
کودک بدون تخت 39,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dinso resort

دو تخته 48,600,000 تومان
یک تخته 63,590,000 تومان
نفر سوم 48,600,000 تومان
کودک بدون تخت 39,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل diamond Cliff

دو تخته 49,670,000 تومان
یک تخته 65,740,000 تومان
نفر سوم 49,670,000 تومان
کودک بدون تخت 40,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل kalima resort phuket

دو تخته 49,670,000 تومان
یک تخته 65,740,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 40,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 50,380,000 تومان
یک تخته 67,160,000 تومان
نفر سوم 50,380,000 تومان
کودک بدون تخت 40,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل indigo phuket

دو تخته 50,740,000 تومان
یک تخته 67,880,000 تومان
نفر سوم 50,740,000 تومان
کودک بدون تخت 40,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل pullman arcadia phuket

دو تخته 51,460,000 تومان
یک تخته 69,310,000 تومان
نفر سوم 51,460,000 تومان
کودک بدون تخت 40,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dusit thani laguna

دو تخته 51,460,000 تومان
یک تخته 69,310,000 تومان
نفر سوم 51,460,000 تومان
کودک بدون تخت 40,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 52,880,000 تومان
یک تخته 72,160,000 تومان
نفر سوم 52,880,000 تومان
کودک بدون تخت 41,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista grande karon

دو تخته 53,240,000 تومان
یک تخته 72,880,000 تومان
نفر سوم 53,240,000 تومان
کودک بدون تخت 41,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل four points by sheraton phuket

دو تخته 54,670,000 تومان
یک تخته 75,730,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 42,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 55,030,000 تومان
یک تخته 76,450,000 تومان
نفر سوم 55,030,000 تومان
کودک بدون تخت 42,170,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل amari Phuket

دو تخته 57,520,000 تومان
یک تخته 81,440,000 تومان
نفر سوم 57,520,000 تومان
کودک بدون تخت 43,170,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل le meridien phuket

دو تخته 57,880,000 تومان
یک تخته 82,160,000 تومان
نفر سوم 57,880,000 تومان
کودک بدون تخت 43,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista Hideaway Phuket

دو تخته 59,670,000 تومان
یک تخته 85,730,000 تومان
نفر سوم 59,670,000 تومان
کودک بدون تخت 44,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل centara grand phuket

دو تخته 62,880,000 تومان
یک تخته 92,150,000 تومان
نفر سوم 62,880,000 تومان
کودک بدون تخت 45,310,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل la flora resort phuket

دو تخته 66,810,000 تومان
یک تخته 100,010,000 تومان
نفر سوم 66,810,000 تومان
کودک بدون تخت 46,890,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-06-09
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-06-17
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران دیجی مگ به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت