هتل jiraporn patong

دو تخته 31,500,000 تومان
یک تخته 36,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mirage patong phuket

دو تخته 33,410,000 تومان
یک تخته 37,260,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 31,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل phoenix grand

دو تخته 33,410,000 تومان
یک تخته 37,260,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 31,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 33,760,000 تومان
یک تخته 37,960,000 تومان
نفر سوم 37,260,000 تومان
کودک بدون تخت 31,240,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andakira Phuket

دو تخته 34,460,000 تومان
یک تخته 39,360,000 تومان
نفر سوم 37,260,000 تومان
کودک بدون تخت 31,520,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 34,460,000 تومان
یک تخته 39,360,000 تومان
نفر سوم 37,260,000 تومان
کودک بدون تخت 31,520,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee heights phuket

دو تخته 34,460,000 تومان
یک تخته 39,360,000 تومان
نفر سوم 37,260,000 تومان
کودک بدون تخت 31,520,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grace patong

دو تخته 34,810,000 تومان
یک تخته 40,060,000 تومان
نفر سوم 37,260,000 تومان
کودک بدون تخت 31,660,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل bauman residence

دو تخته 34,810,000 تومان
یک تخته 40,060,000 تومان
نفر سوم 37,260,000 تومان
کودک بدون تخت 31,660,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour Urban Resort

دو تخته 34,810,000 تومان
یک تخته 40,060,000 تومان
نفر سوم 37,260,000 تومان
کودک بدون تخت 31,660,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis patong

دو تخته 35,160,000 تومان
یک تخته 40,760,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 31,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 35,510,000 تومان
یک تخته 41,460,000 تومان
نفر سوم 39,360,000 تومان
کودک بدون تخت 31,940,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana patong

دو تخته 35,510,000 تومان
یک تخته 41,460,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 31,940,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل best western patong

دو تخته 36,210,000 تومان
یک تخته 42,860,000 تومان
نفر سوم 38,310,000 تومان
کودک بدون تخت 32,220,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل sleep With Me Phuket

دو تخته 36,560,000 تومان
یک تخته 43,560,000 تومان
نفر سوم 38,310,000 تومان
کودک بدون تخت 32,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 37,260,000 تومان
یک تخته 44,960,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 32,640,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Charm Resort Phuket

دو تخته 37,610,000 تومان
یک تخته 46,010,000 تومان
نفر سوم 40,410,000 تومان
کودک بدون تخت 32,780,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the marina phuket

دو تخته 37,610,000 تومان
یک تخته 45,660,000 تومان
نفر سوم 40,410,000 تومان
کودک بدون تخت 32,780,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket

دو تخته 37,610,000 تومان
یک تخته 45,660,000 تومان
نفر سوم 38,310,000 تومان
کودک بدون تخت 32,780,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong

دو تخته 37,610,000 تومان
یک تخته 46,010,000 تومان
نفر سوم 40,410,000 تومان
کودک بدون تخت 32,780,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong resort

دو تخته 38,310,000 تومان
یک تخته 47,060,000 تومان
نفر سوم 38,310,000 تومان
کودک بدون تخت 33,060,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman beach suite

دو تخته 38,660,000 تومان
یک تخته 47,760,000 تومان
نفر سوم 38,660,000 تومان
کودک بدون تخت 33,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 38,660,000 تومان
یک تخته 47,760,000 تومان
نفر سوم 40,410,000 تومان
کودک بدون تخت 33,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket

دو تخته 39,360,000 تومان
یک تخته 49,160,000 تومان
نفر سوم 39,360,000 تومان
کودک بدون تخت 33,480,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the kee resort phuket

دو تخته 40,410,000 تومان
یک تخته 51,260,000 تومان
نفر سوم 40,410,000 تومان
کودک بدون تخت 33,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the lantern

دو تخته 40,410,000 تومان
یک تخته 51,260,000 تومان
نفر سوم 40,410,000 تومان
کودک بدون تخت 33,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort

دو تخته 41,460,000 تومان
یک تخته 53,360,000 تومان
نفر سوم 41,460,000 تومان
کودک بدون تخت 34,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach

دو تخته 41,460,000 تومان
یک تخته 53,360,000 تومان
نفر سوم 41,460,000 تومان
کودک بدون تخت 34,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل thavorn beach village

دو تخته 42,160,000 تومان
یک تخته 54,760,000 تومان
نفر سوم 42,160,000 تومان
کودک بدون تخت 34,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland phuket

دو تخته 42,160,000 تومان
یک تخته 54,760,000 تومان
نفر سوم 42,160,000 تومان
کودک بدون تخت 34,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل crest Resort Phuket

دو تخته 42,510,000 تومان
یک تخته 55,460,000 تومان
نفر سوم 42,510,000 تومان
کودک بدون تخت 34,740,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dinso resort

دو تخته 44,260,000 تومان
یک تخته 58,960,000 تومان
نفر سوم 44,260,000 تومان
کودک بدون تخت 35,440,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل kalima resort phuket

دو تخته 44,610,000 تومان
یک تخته 59,660,000 تومان
نفر سوم 44,610,000 تومان
کودک بدون تخت 35,580,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل diamond Cliff

دو تخته 45,310,000 تومان
یک تخته 61,060,000 تومان
نفر سوم 45,310,000 تومان
کودک بدون تخت 35,860,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل cape sienna

دو تخته 45,660,000 تومان
یک تخته 61,760,000 تومان
نفر سوم 45,660,000 تومان
کودک بدون تخت 36,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 46,000,000 تومان
یک تخته 62,450,000 تومان
نفر سوم 46,000,000 تومان
کودک بدون تخت 36,130,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل pullman arcadia phuket

دو تخته 47,060,000 تومان
یک تخته 64,560,000 تومان
نفر سوم 47,060,000 تومان
کودک بدون تخت 36,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 48,460,000 تومان
یک تخته 67,360,000 تومان
نفر سوم 48,460,000 تومان
کودک بدون تخت 37,120,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل indigo phuket

دو تخته 48,460,000 تومان
یک تخته 67,360,000 تومان
نفر سوم 48,460,000 تومان
کودک بدون تخت 37,120,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista grande karon

دو تخته 49,860,000 تومان
یک تخته 70,160,000 تومان
نفر سوم 49,860,000 تومان
کودک بدون تخت 37,680,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل four points by sheraton phuket

دو تخته 50,210,000 تومان
یک تخته 70,860,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 37,820,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 50,560,000 تومان
یک تخته 71,560,000 تومان
نفر سوم 50,560,000 تومان
کودک بدون تخت 37,960,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل movenpick myth

دو تخته 52,310,000 تومان
یک تخته 75,060,000 تومان
نفر سوم 52,310,000 تومان
کودک بدون تخت 38,660,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل amari Phuket

دو تخته 52,310,000 تومان
یک تخته 75,060,000 تومان
نفر سوم 52,310,000 تومان
کودک بدون تخت 38,660,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل le meridien phuket

دو تخته 53,360,000 تومان
یک تخته 77,160,000 تومان
نفر سوم 53,360,000 تومان
کودک بدون تخت 39,080,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista Hideaway Phuket

دو تخته 53,710,000 تومان
یک تخته 77,860,000 تومان
نفر سوم 53,710,000 تومان
کودک بدون تخت 39,220,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل malisa villa suites

دو تخته 57,210,000 تومان
یک تخته 84,860,000 تومان
نفر سوم 57,210,000 تومان
کودک بدون تخت 40,620,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل centara grand phuket

دو تخته 57,910,000 تومان
یک تخته 86,260,000 تومان
نفر سوم 57,910,000 تومان
کودک بدون تخت 40,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل la flora resort phuket

دو تخته 62,110,000 تومان
یک تخته 94,660,000 تومان
نفر سوم 62,110,000 تومان
کودک بدون تخت 42,580,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-05-12
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-05-20
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران دیجی مگ به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت