هتل jiraporn patong

دو تخته 34,000,000 تومان
یک تخته 38,750,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mirage patong phuket

دو تخته 35,530,000 تومان
یک تخته 39,460,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 33,180,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 35,890,000 تومان
یک تخته 40,170,000 تومان
نفر سوم 38,390,000 تومان
کودک بدون تخت 33,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 36,600,000 تومان
یک تخته 41,600,000 تومان
نفر سوم 39,820,000 تومان
کودک بدون تخت 33,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grace patong

دو تخته 36,600,000 تومان
یک تخته 41,600,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 33,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee heights phuket

دو تخته 36,600,000 تومان
یک تخته 41,600,000 تومان
نفر سوم 39,820,000 تومان
کودک بدون تخت 33,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل bauman residence

دو تخته 36,960,000 تومان
یک تخته 42,320,000 تومان
نفر سوم 39,820,000 تومان
کودک بدون تخت 33,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour Urban Resort

دو تخته 36,960,000 تومان
یک تخته 42,320,000 تومان
نفر سوم 39,820,000 تومان
کودک بدون تخت 33,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis patong

دو تخته 36,960,000 تومان
یک تخته 42,320,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 33,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana patong

دو تخته 37,670,000 تومان
یک تخته 43,740,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 34,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 37,670,000 تومان
یک تخته 43,740,000 تومان
نفر سوم 40,890,000 تومان
کودک بدون تخت 34,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل best western patong

دو تخته 38,390,000 تومان
یک تخته 45,170,000 تومان
نفر سوم 39,820,000 تومان
کودک بدون تخت 34,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل sleep With Me Phuket

دو تخته 38,750,000 تومان
یک تخته 45,890,000 تومان
نفر سوم 43,390,000 تومان
کودک بدون تخت 34,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 39,460,000 تومان
یک تخته 47,310,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 34,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong

دو تخته 39,820,000 تومان
یک تخته 48,380,000 تومان
نفر سوم 43,390,000 تومان
کودک بدون تخت 34,890,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Charm Resort Phuket

دو تخته 39,820,000 تومان
یک تخته 48,380,000 تومان
نفر سوم 43,390,000 تومان
کودک بدون تخت 34,890,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket

دو تخته 39,820,000 تومان
یک تخته 48,030,000 تومان
نفر سوم 39,820,000 تومان
کودک بدون تخت 34,890,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 40,890,000 تومان
یک تخته 50,170,000 تومان
نفر سوم 40,890,000 تومان
کودک بدون تخت 35,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman beach suite

دو تخته 40,890,000 تومان
یک تخته 50,170,000 تومان
نفر سوم 40,890,000 تومان
کودک بدون تخت 35,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket

دو تخته 41,600,000 تومان
یک تخته 51,600,000 تومان
نفر سوم 41,600,000 تومان
کودک بدون تخت 35,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل holiday inn express phuket

دو تخته 41,960,000 تومان
یک تخته 52,310,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 35,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the kee resort phuket

دو تخته 42,670,000 تومان
یک تخته 53,740,000 تومان
نفر سوم 44,100,000 تومان
کودک بدون تخت 36,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the lantern

دو تخته 42,670,000 تومان
یک تخته 53,740,000 تومان
نفر سوم 44,100,000 تومان
کودک بدون تخت 36,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the senses pool villa phuket

دو تخته 43,390,000 تومان
یک تخته 55,170,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach

دو تخته 43,740,000 تومان
یک تخته 55,880,000 تومان
نفر سوم 43,740,000 تومان
کودک بدون تخت 36,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort

دو تخته 43,740,000 تومان
یک تخته 55,880,000 تومان
نفر سوم 43,740,000 تومان
کودک بدون تخت 36,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل crest Resort Phuket

دو تخته 44,460,000 تومان
یک تخته 57,310,000 تومان
نفر سوم 44,460,000 تومان
کودک بدون تخت 36,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland phuket

دو تخته 44,460,000 تومان
یک تخته 57,310,000 تومان
نفر سوم 44,460,000 تومان
کودک بدون تخت 36,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mai house patong hill phuket

دو تخته 45,890,000 تومان
یک تخته 60,170,000 تومان
نفر سوم 31,610,000 تومان
کودک بدون تخت 37,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dinso resort

دو تخته 46,600,000 تومان
یک تخته 61,590,000 تومان
نفر سوم 46,600,000 تومان
کودک بدون تخت 37,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل thavorn beach village

دو تخته 46,600,000 تومان
یک تخته 61,590,000 تومان
نفر سوم 46,600,000 تومان
کودک بدون تخت 37,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل diamond Cliff

دو تخته 47,670,000 تومان
یک تخته 63,740,000 تومان
نفر سوم 47,670,000 تومان
کودک بدون تخت 38,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل kalima resort phuket

دو تخته 47,670,000 تومان
یک تخته 63,740,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 38,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 48,380,000 تومان
یک تخته 65,160,000 تومان
نفر سوم 48,380,000 تومان
کودک بدون تخت 38,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل indigo phuket

دو تخته 48,740,000 تومان
یک تخته 65,880,000 تومان
نفر سوم 48,740,000 تومان
کودک بدون تخت 38,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل pullman arcadia phuket

دو تخته 49,460,000 تومان
یک تخته 67,310,000 تومان
نفر سوم 49,460,000 تومان
کودک بدون تخت 38,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dusit thani laguna

دو تخته 49,460,000 تومان
یک تخته 67,310,000 تومان
نفر سوم 49,460,000 تومان
کودک بدون تخت 38,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 50,880,000 تومان
یک تخته 70,160,000 تومان
نفر سوم 50,880,000 تومان
کودک بدون تخت 39,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista grande karon

دو تخته 51,240,000 تومان
یک تخته 70,880,000 تومان
نفر سوم 51,240,000 تومان
کودک بدون تخت 39,460,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل four points by sheraton phuket

دو تخته 52,670,000 تومان
یک تخته 73,730,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 40,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 53,030,000 تومان
یک تخته 74,450,000 تومان
نفر سوم 53,030,000 تومان
کودک بدون تخت 40,170,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل amari Phuket

دو تخته 55,520,000 تومان
یک تخته 79,440,000 تومان
نفر سوم 55,520,000 تومان
کودک بدون تخت 41,170,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل le meridien phuket

دو تخته 55,880,000 تومان
یک تخته 80,160,000 تومان
نفر سوم 55,880,000 تومان
کودک بدون تخت 41,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista Hideaway Phuket

دو تخته 57,670,000 تومان
یک تخته 83,730,000 تومان
نفر سوم 57,670,000 تومان
کودک بدون تخت 42,030,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل centara grand phuket

دو تخته 60,880,000 تومان
یک تخته 90,150,000 تومان
نفر سوم 60,880,000 تومان
کودک بدون تخت 43,310,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل la flora resort phuket

دو تخته 64,810,000 تومان
یک تخته 98,010,000 تومان
نفر سوم 64,810,000 تومان
کودک بدون تخت 44,890,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-05-06
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-05-14
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

تورهای پیشنهادی

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران دیجی مگ به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت