هتل jiraporn patong

دو تخته 35,000,000 تومان
یک تخته 40,790,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mirage patong phuket

دو تخته 36,650,000 تومان
یک تخته 41,700,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 33,620,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 37,110,000 تومان
یک تخته 42,620,000 تومان
نفر سوم 40,330,000 تومان
کودک بدون تخت 33,810,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 38,030,000 تومان
یک تخته 44,460,000 تومان
نفر سوم 42,160,000 تومان
کودک بدون تخت 34,180,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grace patong

دو تخته 38,030,000 تومان
یک تخته 44,460,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 34,180,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee heights phuket

دو تخته 38,030,000 تومان
یک تخته 44,460,000 تومان
نفر سوم 42,160,000 تومان
کودک بدون تخت 34,180,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل bauman residence

دو تخته 38,490,000 تومان
یک تخته 45,380,000 تومان
نفر سوم 42,160,000 تومان
کودک بدون تخت 34,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour Urban Resort

دو تخته 38,490,000 تومان
یک تخته 45,380,000 تومان
نفر سوم 42,160,000 تومان
کودک بدون تخت 34,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis patong

دو تخته 38,490,000 تومان
یک تخته 45,380,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 34,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana patong

دو تخته 39,410,000 تومان
یک تخته 47,210,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 34,730,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 39,410,000 تومان
یک تخته 47,210,000 تومان
نفر سوم 43,540,000 تومان
کودک بدون تخت 34,730,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل best western patong

دو تخته 40,330,000 تومان
یک تخته 49,050,000 تومان
نفر سوم 42,160,000 تومان
کودک بدون تخت 35,090,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل sleep With Me Phuket

دو تخته 40,790,000 تومان
یک تخته 49,970,000 تومان
نفر سوم 46,750,000 تومان
کودک بدون تخت 35,280,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 41,700,000 تومان
یک تخته 51,800,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 35,640,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong

دو تخته 42,160,000 تومان
یک تخته 53,180,000 تومان
نفر سوم 46,750,000 تومان
کودک بدون تخت 35,830,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Charm Resort Phuket

دو تخته 42,160,000 تومان
یک تخته 53,180,000 تومان
نفر سوم 46,750,000 تومان
کودک بدون تخت 35,830,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket

دو تخته 42,160,000 تومان
یک تخته 52,720,000 تومان
نفر سوم 42,160,000 تومان
کودک بدون تخت 35,830,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 43,540,000 تومان
یک تخته 55,470,000 تومان
نفر سوم 43,540,000 تومان
کودک بدون تخت 36,380,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman beach suite

دو تخته 43,540,000 تومان
یک تخته 55,470,000 تومان
نفر سوم 43,540,000 تومان
کودک بدون تخت 36,380,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket

دو تخته 44,460,000 تومان
یک تخته 57,310,000 تومان
نفر سوم 44,460,000 تومان
کودک بدون تخت 36,750,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل holiday inn express phuket

دو تخته 44,920,000 تومان
یک تخته 58,230,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,930,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the kee resort phuket

دو تخته 45,830,000 تومان
یک تخته 60,060,000 تومان
نفر سوم 47,670,000 تومان
کودک بدون تخت 37,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the lantern

دو تخته 45,830,000 تومان
یک تخته 60,060,000 تومان
نفر سوم 47,670,000 تومان
کودک بدون تخت 37,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the senses pool villa phuket

دو تخته 46,750,000 تومان
یک تخته 61,900,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 37,660,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach

دو تخته 47,210,000 تومان
یک تخته 62,820,000 تومان
نفر سوم 47,210,000 تومان
کودک بدون تخت 37,850,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort

دو تخته 47,210,000 تومان
یک تخته 62,820,000 تومان
نفر سوم 47,210,000 تومان
کودک بدون تخت 37,850,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل crest Resort Phuket

دو تخته 48,130,000 تومان
یک تخته 64,650,000 تومان
نفر سوم 48,130,000 تومان
کودک بدون تخت 38,210,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland phuket

دو تخته 48,130,000 تومان
یک تخته 64,650,000 تومان
نفر سوم 48,130,000 تومان
کودک بدون تخت 38,210,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mai house patong hill phuket

دو تخته 49,970,000 تومان
یک تخته 68,330,000 تومان
نفر سوم 31,610,000 تومان
کودک بدون تخت 38,950,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dinso resort

دو تخته 50,880,000 تومان
یک تخته 70,160,000 تومان
نفر سوم 50,880,000 تومان
کودک بدون تخت 39,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل thavorn beach village

دو تخته 50,880,000 تومان
یک تخته 70,160,000 تومان
نفر سوم 50,880,000 تومان
کودک بدون تخت 39,320,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل diamond Cliff

دو تخته 52,260,000 تومان
یک تخته 72,920,000 تومان
نفر سوم 52,260,000 تومان
کودک بدون تخت 39,870,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل kalima resort phuket

دو تخته 52,260,000 تومان
یک تخته 72,920,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 39,870,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 53,180,000 تومان
یک تخته 74,750,000 تومان
نفر سوم 53,180,000 تومان
کودک بدون تخت 40,230,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل indigo phuket

دو تخته 53,640,000 تومان
یک تخته 75,670,000 تومان
نفر سوم 53,640,000 تومان
کودک بدون تخت 40,420,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل pullman arcadia phuket

دو تخته 54,560,000 تومان
یک تخته 77,510,000 تومان
نفر سوم 54,560,000 تومان
کودک بدون تخت 40,790,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dusit thani laguna

دو تخته 54,560,000 تومان
یک تخته 77,510,000 تومان
نفر سوم 54,560,000 تومان
کودک بدون تخت 40,790,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 56,390,000 تومان
یک تخته 81,180,000 تومان
نفر سوم 56,390,000 تومان
کودک بدون تخت 41,520,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista grande karon

دو تخته 56,850,000 تومان
یک تخته 82,100,000 تومان
نفر سوم 56,850,000 تومان
کودک بدون تخت 41,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل four points by sheraton phuket

دو تخته 58,690,000 تومان
یک تخته 85,770,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 42,440,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 59,150,000 تومان
یک تخته 86,690,000 تومان
نفر سوم 59,150,000 تومان
کودک بدون تخت 42,620,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل amari Phuket

دو تخته 62,360,000 تومان
یک تخته 93,110,000 تومان
نفر سوم 62,360,000 تومان
کودک بدون تخت 43,910,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل le meridien phuket

دو تخته 62,820,000 تومان
یک تخته 94,030,000 تومان
نفر سوم 62,820,000 تومان
کودک بدون تخت 44,090,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista Hideaway Phuket

دو تخته 65,110,000 تومان
یک تخته 98,620,000 تومان
نفر سوم 65,110,000 تومان
کودک بدون تخت 45,010,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل centara grand phuket

دو تخته 69,240,000 تومان
یک تخته 106,880,000 تومان
نفر سوم 69,240,000 تومان
کودک بدون تخت 46,660,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل la flora resort phuket

دو تخته 74,290,000 تومان
یک تخته 116,980,000 تومان
نفر سوم 74,290,000 تومان
کودک بدون تخت 48,680,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-06-01
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-06-11
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران دیجی مگ به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت