هتل jiraporn patong

دو تخته 35,400,000 تومان
یک تخته 39,600,000 تومان
نفر سوم 37,200,000 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mirage patong phuket

دو تخته 36,300,000 تومان
یک تخته 41,500,000 تومان
نفر سوم 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 33,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 36,800,000 تومان
یک تخته 42,400,000 تومان
نفر سوم 38,700,000 تومان
کودک بدون تخت 33,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grace patong

دو تخته 37,700,000 تومان
یک تخته 44,300,000 تومان
نفر سوم 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 33,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee heights phuket

دو تخته 37,700,000 تومان
یک تخته 44,300,000 تومان
نفر سوم 41,000,000 تومان
کودک بدون تخت 33,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 37,700,000 تومان
یک تخته 44,300,000 تومان
نفر سوم 41,000,000 تومان
کودک بدون تخت 33,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل bauman residence

دو تخته 37,700,000 تومان
یک تخته 44,300,000 تومان
نفر سوم 40,500,000 تومان
کودک بدون تخت 33,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis patong

دو تخته 38,200,000 تومان
یک تخته 45,200,000 تومان
نفر سوم 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 33,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour Urban Resort

دو تخته 38,200,000 تومان
یک تخته 45,200,000 تومان
نفر سوم 41,000,000 تومان
کودک بدون تخت 33,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 39,100,000 تومان
یک تخته 47,100,000 تومان
نفر سوم 43,800,000 تومان
کودک بدون تخت 34,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل Nipa Resort

دو تخته 39,600,000 تومان
یک تخته 48,100,000 تومان
نفر سوم 42,400,000 تومان
کودک بدون تخت 34,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل best western patong

دو تخته 40,100,000 تومان
یک تخته 49,000,000 تومان
نفر سوم 42,400,000 تومان
کودک بدون تخت 34,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل sleep With Me Phuket

دو تخته 40,500,000 تومان
یک تخته 50,000,000 تومان
نفر سوم 42,400,000 تومان
کودک بدون تخت 34,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 41,000,000 تومان
یک تخته 50,900,000 تومان
نفر سوم 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 35,100,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Charm Resort Phuket

دو تخته 42,000,000 تومان
یک تخته 52,800,000 تومان
نفر سوم 43,800,000 تومان
کودک بدون تخت 35,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong

دو تخته 42,000,000 تومان
یک تخته 53,200,000 تومان
نفر سوم 45,200,000 تومان
کودک بدون تخت 35,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket

دو تخته 42,400,000 تومان
یک تخته 53,700,000 تومان
نفر سوم 42,900,000 تومان
کودک بدون تخت 35,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket

دو تخته 44,300,000 تومان
یک تخته 57,500,000 تومان
نفر سوم 45,200,000 تومان
کودک بدون تخت 36,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل holiday inn express phuket

دو تخته 44,800,000 تومان
یک تخته 58,400,000 تومان
نفر سوم 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 36,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach

دو تخته 47,600,000 تومان
یک تخته 64,100,000 تومان
نفر سوم 47,600,000 تومان
کودک بدون تخت 37,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort

دو تخته 47,600,000 تومان
یک تخته 64,100,000 تومان
نفر سوم 47,600,000 تومان
کودک بدون تخت 37,700,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل crest Resort Phuket

دو تخته 48,100,000 تومان
یک تخته 65,000,000 تومان
نفر سوم 48,100,000 تومان
کودک بدون تخت 37,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland phuket

دو تخته 48,100,000 تومان
یک تخته 65,000,000 تومان
نفر سوم 48,100,000 تومان
کودک بدون تخت 37,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mandarava resrot

دو تخته 49,000,000 تومان
یک تخته 66,900,000 تومان
نفر سوم 49,000,000 تومان
کودک بدون تخت 38,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 49,500,000 تومان
یک تخته 67,800,000 تومان
نفر سوم 49,500,000 تومان
کودک بدون تخت 38,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل thavorn beach village

دو تخته 50,400,000 تومان
یک تخته 69,700,000 تومان
نفر سوم 50,400,000 تومان
کودک بدون تخت 38,800,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dinso resort

دو تخته 50,900,000 تومان
یک تخته 70,700,000 تومان
نفر سوم 52,800,000 تومان
کودک بدون تخت 39,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل diamond Cliff

دو تخته 52,300,000 تومان
یک تخته 73,500,000 تومان
نفر سوم 52,300,000 تومان
کودک بدون تخت 39,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل kalima resort phuket

دو تخته 52,300,000 تومان
یک تخته 73,500,000 تومان
نفر سوم 53,200,000 تومان
کودک بدون تخت 39,600,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل pullman arcadia phuket

دو تخته 54,700,000 تومان
یک تخته 78,200,000 تومان
نفر سوم 58,400,000 تومان
کودک بدون تخت 40,500,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 56,500,000 تومان
یک تخته 82,000,000 تومان
نفر سوم 56,500,000 تومان
کودک بدون تخت 41,300,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل four points by sheraton phuket

دو تخته 58,400,000 تومان
یک تخته 85,700,000 تومان
نفر سوم 31,100,000 تومان
کودک بدون تخت 42,000,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 58,900,000 تومان
یک تخته 86,700,000 تومان
نفر سوم 58,900,000 تومان
کودک بدون تخت 42,200,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل amari Phuket

دو تخته 59,400,000 تومان
یک تخته 87,600,000 تومان
نفر سوم 59,400,000 تومان
کودک بدون تخت 42,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل centara grand phuket

دو تخته 61,700,000 تومان
یک تخته 92,300,000 تومان
نفر سوم 61,700,000 تومان
کودک بدون تخت 43,400,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل le meridien phuket

دو تخته 63,100,000 تومان
یک تخته 95,100,000 تومان
نفر سوم 63,100,000 تومان
کودک بدون تخت 43,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista Hideaway Phuket

دو تخته 63,100,000 تومان
یک تخته 95,100,000 تومان
نفر سوم 63,100,000 تومان
کودک بدون تخت 43,900,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-07-19
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-07-29
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران دیجی مگ به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت