تور پوکت 10 شب (دوشنبه)

تاریخ تور مدنظرتان را انتخاب کنید

هتل jiraporn patong

دو تخته 37,000,000 تومان
یک تخته 43,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mirage patong phuket

دو تخته 39,060,000 تومان
یک تخته 44,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 35,760,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Ashlee Plaza Patong Phuket

دو تخته 39,560,000 تومان
یک تخته 45,560,000 تومان
نفر سوم 43,060,000 تومان
کودک بدون تخت 35,960,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee heights phuket

دو تخته 40,560,000 تومان
یک تخته 47,560,000 تومان
نفر سوم 45,060,000 تومان
کودک بدون تخت 36,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grace patong

دو تخته 40,560,000 تومان
یک تخته 47,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ashlee Hub Patong Phuket

دو تخته 40,560,000 تومان
یک تخته 47,560,000 تومان
نفر سوم 45,060,000 تومان
کودک بدون تخت 36,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل fishermens Harbour Urban Resort

دو تخته 41,060,000 تومان
یک تخته 48,560,000 تومان
نفر سوم 45,060,000 تومان
کودک بدون تخت 36,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ibis patong

دو تخته 41,060,000 تومان
یک تخته 48,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل bauman residence

دو تخته 41,060,000 تومان
یک تخته 48,560,000 تومان
نفر سوم 45,060,000 تومان
کودک بدون تخت 36,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andamantra phuket

دو تخته 42,060,000 تومان
یک تخته 50,560,000 تومان
نفر سوم 46,560,000 تومان
کودک بدون تخت 36,960,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana patong

دو تخته 42,060,000 تومان
یک تخته 50,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 36,960,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل best western patong

دو تخته 43,060,000 تومان
یک تخته 52,560,000 تومان
نفر سوم 45,060,000 تومان
کودک بدون تخت 37,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل sleep With Me Phuket

دو تخته 43,560,000 تومان
یک تخته 53,560,000 تومان
نفر سوم 50,060,000 تومان
کودک بدون تخت 37,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل patong Bay Hill Resort Phuket

دو تخته 44,560,000 تومان
یک تخته 55,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 37,960,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the Charm Resort Phuket

دو تخته 45,060,000 تومان
یک تخته 57,060,000 تومان
نفر سوم 50,060,000 تومان
کودک بدون تخت 38,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل royal Paradise Phuket

دو تخته 45,060,000 تومان
یک تخته 56,560,000 تومان
نفر سوم 45,060,000 تومان
کودک بدون تخت 38,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل deevana plaza patong

دو تخته 45,060,000 تومان
یک تخته 57,060,000 تومان
نفر سوم 50,060,000 تومان
کودک بدون تخت 38,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman beach suite

دو تخته 46,560,000 تومان
یک تخته 59,560,000 تومان
نفر سوم 46,560,000 تومان
کودک بدون تخت 38,760,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل andaman Embrace Patong Phuket

دو تخته 46,560,000 تومان
یک تخته 59,560,000 تومان
نفر سوم 46,560,000 تومان
کودک بدون تخت 38,760,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the nature phuket

دو تخته 47,560,000 تومان
یک تخته 61,560,000 تومان
نفر سوم 47,560,000 تومان
کودک بدون تخت 39,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل holiday inn express phuket

دو تخته 48,060,000 تومان
یک تخته 62,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 39,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the lantern

دو تخته 49,060,000 تومان
یک تخته 64,560,000 تومان
نفر سوم 51,060,000 تومان
کودک بدون تخت 39,760,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the kee resort phuket

دو تخته 49,060,000 تومان
یک تخته 64,560,000 تومان
نفر سوم 51,060,000 تومان
کودک بدون تخت 39,760,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل the senses pool villa phuket

دو تخته 50,060,000 تومان
یک تخته 66,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 40,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل ocean front beach

دو تخته 50,560,000 تومان
یک تخته 67,560,000 تومان
نفر سوم 50,560,000 تومان
کودک بدون تخت 40,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل duangjitt Resort

دو تخته 50,560,000 تومان
یک تخته 67,560,000 تومان
نفر سوم 50,560,000 تومان
کودک بدون تخت 40,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل crest Resort Phuket

دو تخته 51,560,000 تومان
یک تخته 69,560,000 تومان
نفر سوم 51,560,000 تومان
کودک بدون تخت 40,760,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل graceland phuket

دو تخته 51,560,000 تومان
یک تخته 69,560,000 تومان
نفر سوم 51,560,000 تومان
کودک بدون تخت 40,760,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل mai house patong hill phuket

دو تخته 53,560,000 تومان
یک تخته 73,560,000 تومان
نفر سوم 33,560,000 تومان
کودک بدون تخت 41,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dinso resort

دو تخته 54,560,000 تومان
یک تخته 75,560,000 تومان
نفر سوم 54,560,000 تومان
کودک بدون تخت 41,960,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل thavorn beach village

دو تخته 54,560,000 تومان
یک تخته 75,560,000 تومان
نفر سوم 54,560,000 تومان
کودک بدون تخت 41,960,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل diamond Cliff

دو تخته 56,060,000 تومان
یک تخته 78,560,000 تومان
نفر سوم 56,060,000 تومان
کودک بدون تخت 42,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل kalima resort phuket

دو تخته 56,060,000 تومان
یک تخته 78,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 42,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل novotel resort

دو تخته 57,050,000 تومان
یک تخته 80,550,000 تومان
نفر سوم 57,050,000 تومان
کودک بدون تخت 42,950,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل indigo phuket

دو تخته 57,560,000 تومان
یک تخته 81,560,000 تومان
نفر سوم 57,560,000 تومان
کودک بدون تخت 43,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل dusit thani laguna

دو تخته 58,560,000 تومان
یک تخته 83,560,000 تومان
نفر سوم 58,560,000 تومان
کودک بدون تخت 43,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل pullman arcadia phuket

دو تخته 58,560,000 تومان
یک تخته 83,560,000 تومان
نفر سوم 58,560,000 تومان
کودک بدون تخت 43,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل grand Mercure Phuket

دو تخته 60,560,000 تومان
یک تخته 87,560,000 تومان
نفر سوم 60,560,000 تومان
کودک بدون تخت 44,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista grande karon

دو تخته 61,060,000 تومان
یک تخته 88,560,000 تومان
نفر سوم 61,060,000 تومان
کودک بدون تخت 44,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل four points by sheraton phuket

دو تخته 63,060,000 تومان
یک تخته 92,560,000 تومان
نفر سوم 0 تومان
کودک بدون تخت 45,360,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل hyatt Regency Phuket

دو تخته 63,560,000 تومان
یک تخته 93,560,000 تومان
نفر سوم 63,560,000 تومان
کودک بدون تخت 45,560,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل amari Phuket

دو تخته 67,060,000 تومان
یک تخته 100,560,000 تومان
نفر سوم 67,060,000 تومان
کودک بدون تخت 46,960,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل le meridien phuket

دو تخته 67,560,000 تومان
یک تخته 101,560,000 تومان
نفر سوم 67,560,000 تومان
کودک بدون تخت 47,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل avista Hideaway Phuket

دو تخته 70,060,000 تومان
یک تخته 106,560,000 تومان
نفر سوم 70,060,000 تومان
کودک بدون تخت 48,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل centara grand phuket

دو تخته 74,560,000 تومان
یک تخته 115,560,000 تومان
نفر سوم 74,560,000 تومان
کودک بدون تخت 49,960,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

هتل la flora resort phuket

دو تخته 80,060,000 تومان
یک تخته 126,560,000 تومان
نفر سوم 80,060,000 تومان
کودک بدون تخت 52,160,000 تومان
خدمات: BB با صبحانه

مسیر سفر

شروع سفر: 1402-05-09
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی
ایرلاین: سلام ایر
پایان سفر: 1402-05-20
فرودگاه مقصد: فرودگاه بین المللی پوکت
ایرلاین: سلام ایر

مدارک و خدمات

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این مطلب با دیگر کاربران دیجی مگ به اشتراک بگذارید

دیدگاه ثبت شده

منوی سایت