با توجه به تغییر قوانین ورودی از طریق مرزهای هوایی به شهر بانکوک از تاریخ 01.NOV.2021 شرایط پذیرش مسافر در این مسیر به شرح زیر است: