اما در باره تئاتر آسپندوس در تور آنتالیا چقدر می دانید؟!

زیبایی آسپندوس دوبرابر شده به خاطر ساختش در بین دو تپه که از روی تمام ساختمان های شهر می توانید سالن تئاتر را ببینید. خیره کننده ترین نمای شهر! حتی آبراه و قنات هایی هم هست که خیلی جالبند. فقط بهترین نمونه به جا مانده را همین تئاتر و سالن هایش می دانیم که قرن دوم بعد از میلاد ساخته شدند.