آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام تست کرونا (PCR) برای سفر به تایلند جهت اطلاع رسانی به مسافران اعلام می گردد.