22 ژانویه, 2018

هتل سان شاین هیپ پاتایا

21 ژانویه, 2018

هتل ات مایند اکسکلوسیو پاتایا

21 ژانویه, 2018

هتل ایبیس پاتایا

17 ژانویه, 2018

هتل سانبیم پاتایا

11 ژانویه, 2018

هتل سیتروس پارک پاتایا

2 ژانویه, 2018

هتل نووا اکسپرس پاتایا

1 ژانویه, 2018

هتل اف ایکس پاتایا

1 ژانویه, 2018
هتل سامویی پالم بیچ

هتل سامویی پالم بیچ

31 دسامبر, 2017

هتل گلدن بیچ پاتایا

28 دسامبر, 2017

هتل ویز پاتایا

26 دسامبر, 2017

هتل ای وان استار پاتایا

24 دسامبر, 2017

هتل اچ رزیدنس بانکوک

29 نوامبر, 2017
هتل سامویی پالم بیچ

هتل سامویی پالم بیچ

21 نوامبر, 2017
هتل آرک بار بیچ ریزورت سامویی

هتل آرک بار بیچ ریزورت سامویی

20 نوامبر, 2017
هتل نیکی بیچ سامویی

هتل نیکی بیچ سامویی

20 نوامبر, 2017
هتل لمردین سامویی

هتل لمردین سامویی

18 نوامبر, 2017
هتل نورا بوری سامویی

هتل نورا بوری سامویی

18 نوامبر, 2017
هتل آماری سامویی

هتل آماری سامویی

2 نوامبر, 2017
هتل سان شاین رزیدنس پاتایا

هتل سان شاین رزیدنس پاتایا

2 نوامبر, 2017
هتل ولکام پلازا پاتایا

هتل ولکام پلازا پاتایا